Zajedništvo > Mladež

Faza razvoja iz djetinjstva u mladenačku dob obuhvaća odlučujuće promjene u procesu sazrijevanja čovjeka. Zapravo se radi o

spolnoj zrelosti i razvoju osobnosti (pubertet),

konfirmaciji; to jest o preuzimanju odgovornosti za vlastitu dušu,

završetku školovanja i izboru zvanja,

procesu odvajanja od roditeljskog doma i uključivanja u društvo.

 

U tom teškom prijelaznom koraku od djeteta u odraslu osobu pred roditeljima je zahtjev da djecu prepuste njihovoj samostalnosti te da im se ponude kao prijatelj i savjetnik.

 

Razumijevanje za mlade i njihove postupke predstavlja i za dušobrižnike i skrbnike poseban izazov. Pomoć i podršku može, međutim,  pružiti samo onaj tko poznaje potrebe mladih.  Svećenici mladih brinu o dušobrižništvu mladih, te se stoga odgovarajuće obučavaju kako bi mogli pomoći u stvarima koje se odnose specijalno na mlade.

 

Crkva daje mladima posebnu ponudu kao na primjer službe Božje za mlade, izlete mladih, večeri za mlade, zbor i orkestar mladih.

 

Novoapostolska Crkva u Republici Hrvatskoj © 2017