Novosti

Pouskrsno vrijeme - Isus: put, istina i život

19.4.2021. Zagreb - Novoapostolska Crkva u Republici Hrvatskoj

 

„Gospodine – reče mu Toma – ne znamo kamo ideš. Kako bismo mogli poznavati put?“ „Ja sam put, istina i život – reče mu Isus. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni“ (Iv 14,5-6)

 

I ova je biblijska riječ dio jednog od Isusovih oproštajnih govora kojima ujedno ukazuje i na vrijeme nakon svog uskrsnuća. Isus govori o tome da će se vratiti k Ocu. To međutim ne znači da će on postati beznačajan za svoje i sve one koji Boga traže, naprotiv: njegova će jedinstvenost i njegovo značenje za spasenje ljudi biti nakon njegovog povratka k Ocu još jasniji nego li je prije bio slučaj.

 

Ja sam put

 

Kada Isus govori o sebi kao „putu“ koji vodi prema Bogu, ne misli time reći da samo naviješta nauk koji vodi prema spasenju, a time i prema Bogu, nego da je on sâm kao osoba put prema spasenju. Evanđelje se ne sastoji samo od Isusovog nauka, već naviješta Isusa kao osobu – njegovu smrt, njegovo uskrsnuće, njegovo uzašašće na nebo i njegov ponovni dolazak. Tko prihvaća Isusa, koji je umro za grijehe ljudi, kao svog Gospodina i gospodara, i prima sakramente u vjeri i slijedi ga, nalazi se na putu k Bogu i na tom se putu može nadati da će jednom steći zajedništvo s njime.

 

Ja sam istina

 

O „istini“ je riječ već na početku Evanđelja po Ivanu. U riječi koja je postala tijelom, dakle u Isusu Kristu čovjek susreće božansku slavu „punu milosti i istine“ (Iv 1,14b), štoviše „po Isusu Kristu dođe milost i istina“ (Iv 1,17b). Isus otvara put k istini, to jest omogućuje pravo razumijevanje Boga i čovjeka. Božja je narav ljubav. Sve što Bog čini, nošeno je ljubavlju, premda je to ponekad teško razumjeti. Čovjek prepoznaje po Isusu svoju grešnost i potrebitost spasenja. Tako je čovjek pošteđen iluzije da si sam može zavrijediti spasenje i mora se pouzdati jedino u Boga koji mu po vjeri u Isusa Krista poklanja spasenje.

 

Ja sam život

 

O vječnoj Riječi, dakle, o jedinorođenom Sinu se kaže: „U njoj bijaše život i život bijaše svjetlo ljudima“ (Iv 1,4). Isus Krist je život i donosi život. To se pokazuje u njegovoj propovijedi koja sadrži riječi vječnoga života i vodi k Bogu. Isus je već za života na zemlji pokazao da ima vlast nad patnjom i smrti, pomagao je onima koji su trpjeli i uskrisivao je mrtve. „Vi ćete me ponovno vidjeti, jer ja živim i jer ćete i vi živjeti“ (Ivan 14,19) – središnja je poruka njegovog djelovanja.

 

Isus Krist ne donosi život samo po svojoj riječi, već prije svega tako da nam omogućuje da po sakramentima primamo znakove i obećanja vječnoga života. Po krštenju smo ukopani zajedno s Kristom i imamo udjela u njegovom uskrsnuću. Nakon što je pokopan istočni grijeh, dolazimo blizu Bogu i primamo vječi život iz njega. Po Svetoj večeri stječemo udio u tijelu i krvi Kristovoj, uživanje kojih nas održava u zajedništvu s Bogom, dakle sa životom. A prilikom zapečaćenja dovršava se proces ponovnog rođenja iz vode s darom Duha Svetoga i naš život prelazi u neprolaznost i daje nam snagu da mognemo težiti za vječnim zajedništvom s Bogom.

 

Tko vjeruje u Isusa Krista i nasljeđuje ga nalazi se na pravom putu, prepoznaje istinu Božju i vođen je prema vječnomn životu!

 


 

Pouskrsno vrijeme - Isus, loze trs

12.4.2021. Zagreb - Novoapostolska Crkva u Republici Hrvatskoj

 

„Ja sam trs, vi ste mladice. Tko ostaje u meni i ja u njemu, rodi mnogo roda. Jer bez mene ne možete ništa učiniti.“ (Iv 15,5)

 

Isusov govor o pravom trsu i mladicama spada u kontekst njegovog drugog oproštajnog govora, njegovih posljednjih riječi (Iv 15,16). Situacija je za njegove učenike bila veoma bolna i teška, budući da se približavao rastanak: Isus se morao vratiti k svom Ocu. Nije im jasno što će dalje biti s njima. Slikovitim govorom o trsu i mladicama Isus odbacuje misli o rastanku; umjesto toga obećao je vjernicima koji ga nasljeduju da će trajno ostati povezani s njime i Bogom. Crkva ostaje povezana s njime kao što su povezani trs i njegove mladice.

 

Isus pravi trs

 

Riječima o trsu Isus objavljuje samoga sebe, svoju narav i svoje djelo (Iv 15,1-4). On je pravi trs, to jest, samo je on u stanju omogućiti čovjeku pristup k Bogu. Riječi o pravom trsu i sve druge koje ukazuju na svoju božansku narav (Iv 1; Iv 3,13), jasno prikazuju Isusa ne samo kao Božjeg poslanika, nego kao pravoga Boga. Iz tog razloga vjerujmo u njega i njegovu trajnu povezanost s učenicima, jer on je Bog.

 

Mladice kao slika pravih učenika

 

Mladica loze može rasti i donijeti roda samo ako je povezana s trsom. Isus koristi tu sliku da bi objasnio odnos učenika i njega. Učenici su egzistencijalno upućeni na zajedništvo s Isusom. Samo ako ostanu u njemu, mogu djelovati i donositi roda. Nezamislivo je čovjekovo postojanje i djelovanje koje ne bi ovisilo o Isusu – „Jer bez mene ne možete ništa učiniti“ (redak 5).

 

Što znači ostati u njemu, čitamo u retku 9 Isusove riječi: „Ostanite u mojoj ljubavi!“ Tko ostaje u Isusovoj ljubavi, ravna se po njegovoj riječi i vrši njegove riječi (redak 7) i njegove zapovijedi (redak 10) i molitvom se povezuje s njime. Tko iskreno moli, zna da ga Isus poznaje, da ga sluša i da će mu dati ono što mu je potrebno (redak 7).

 

Svatko tko ostaje u Isusovoj ljubavi može biti siguran da će se ispuniti Isusovo obećanje da će donijeti roda, jer je Bog s njime (redak 5). Istinski rod (plod) nije u velikim vidljivim dostignućima, već u ljubavi iz koje djelujemo. Naše riječi i naša djela vrijede pred Bogom samo ako dolaze iz ljubavi. Samo takva djela hvale i slave Boga. Samo ako živimo u ljubavi prema Bogu i bližnjemu, dokazujemo se kao istinski učenici (redak 8). U tom se slučaju možemo s pravom nadati vječnom životu kod Boga i ne podliježemo sudu (redak 6).

 

Kroz one koji ostaju u Isusovoj ljubavi, ostaje i ljubav Božja prisutna u svijetu. Kraljevstvo se Božje ostvaruje po njima pojedinačno – na kraju će se ono tek očitovati u punini kada Krist opet dođe i kada budemo smjeli vječno živjeti s njime i njegovim Ocem u novom stvorenju.

 


 

Uskrsna služba Božja: Isus Krist je uskrsnuo!

6.4.2021. Zagreb - Novoapostolska Crkva u Republici Hrvatskoj

 

Kršćani diljem svijeta na blagdan Uskrsa slave uskrsnuće Isusa Krista od mrtvih.

 

Središnja tema i poruka uskrsne službe Božje je uskrsnuće Isusa Krista. Kao osnova za propovijed na blagdan uskrsnuća Isusa Krista poslužio je tekst iz Prve poslanice Korinćanima 15,20: „Ali sad, Krist je uskrsnuo od mrtvih. On je prvenac umrlih.“

 

A i tekst za čitanje iz Biblije na taj veliki crkveni blagdan je također uzet iz Prve poslanice Korinćanima, glava 15; retci 3-8 i 20-28. U tom tekstu stoji između ostalog: „Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu svi oživjeti. Svaki u svom redu: prvenac Krist, potom, u vrijeme njegova dolaska, Kristovi pripadnici. Zatim će doći svršetak, kada preda – pošto uništi svako poglavarstvo, svaku vlast i silu – kraljevstvo Bogu i Ocu. [...] Neprijatelj koji će posljednji biti uništen jest smrt.“ Za Pavla je uskrsnuće Isusa Krista prepoznatljiva stvarnost koju nije moguće odvojiti od Božjeg plana otkupljenja.

 

Radost i jamstvo vječnoga života

 

Uskrsnuće Isusa Krista koje svjedoči o svemoći Božjoj naviješta se kao središnji dio Evanđelja. Vjera u uskrsnuće Isusa Krista od mrtvih uključuje jamstvo da će uskrsnuti svi umrli, jer je Krist prvenac uskrsnuća. Uskrsnuće mrtvih je za novoapostolske kršćane značajan element vjere. Kao što su uskrsnuće Isusa Krista propovijedali prvi apostoli tako ga propovijedaju i današnji apostoli i na taj način potiču vjernike u njihovom očekivanju ponovnog dolaska Isusa Krista i pothranjuju nadu u uskrsnuće od mrtvih. Tako nam blagdan Uskrsa donosi radost i jamstvo vječnoga života.

 


 

Služba Božja Veleapostola na Veliki petak

2.4.2021. Zürich - Novoapostolska Crkva International

 

Veleapostol Jean-Luc Schneider je na Veliki petak održao službu Božju u Würzburgu. Podloga propovijedi je bila riječ iz Ivana 15, 13-14: „Nitko nema veće ljubavi od ove: položiti vlastiti život za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji ako učinite što vam zapovijedam.“

 

Cjelokupno Evanđelje je povijest ljubavi, a Veliki petak je najveći izraz ljubavi koji postoji, najveće djelo ljubavi. Bog je ljubav (1 Ivanova 4,16). Jedan Bog je Trojedin: tri osobe – Otac, Sin, Duh Sveti – uvijek i vječno su jedno. On je stvorio čovjeka i povjerio mu sva stvorenja i dao mu sve što mu je potrebno. Čovjek je onaj komu se Bog obraća i koga ljubi; prvobitna čovjekova sloboda je sada ograničena: vezan je svojim grijehom. Ali i kao grešnik čovjek je ljubljen od Boga.

 

Iz ljubavi prema čovjeku Bog - Sin - postaje čovjekom. Po žrtvi Isusa Krista ljudima je omogućeno da pristupe k spasenju – to jest put u zajedništvo s Bogom je opet otvoren. Događaji Velikog petka pokazuju kako nezamislivo velika je Božja ljubav prema čovjeku. Ljudi nisu razumjeli Isusa Krista, napustili su ga, izrugivali mu se, nisu ga priznavali, mučili su ga i na kraju ubili. Isus Krist ljubi, međutim, i dalje, bez ograničenja. Veliki petak, Isusova žrtva i smrt, najveći su dokaz ljubavi. Poruka je Velikoga petka: „Ljubim vas unatoč svemu. Put je otvoren. Dođite k meni!“

 

Isus kaže: „Vi ste moji prijatelji ako učiniti što vam zapovijedam.“ Put prema Bogu je otvoren. Ljudi sada moraju samo učiniti što im Isus zapovijeda:

 

„Vjerujte u Boga i u me vjerujte!“ (Iv 14,1). Bez vjere čovjek ne može doći k Bogu. Mora imati pouzdanja u riječ Božju. Lako je razumljivo da čovjek moli Boga da mu dade dokaz svoje ljubavi, ali načelno valja vjerovati u žrtvu Isusa Krista: „Bog me ljubi! On je to dokazao, Sin Božji je umro za mene.“ To je temelj kršćanske vjere – nemojmo nikada ostaviti taj temelj! I ako želimo imati udjela u zasluzi koju je Isus Krist stekao svojom žrtvom, moramo imati pouzdanja u riječ Božju.

„Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom i svom pameću svojom“ (Lk 10,27). To znači: „Ako želiš doći k Bogu, onda iz jednog razloga, jer ga ljubiš.“ A tko ljubi Boga, traži njegovu blizinu: u molitvi i u susretu s njime na službi Božoj, prije svega u slavljenju Svete večere. Ljubiti Boga svim srcem znači također odreći se svega što može smetati zajedništvu s Bogom, i služiti mu - jednostavno biti usmjeren prema njemu. I kada dođu poteškoće, razočaranja, ljubiti ga i dalje. Tijesno smo povezani s Bogom.

„Ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe!“ (Lk 10,27). Bog želi spasiti i našega bližnjega, on i njemu govori: „Dođi k meni! Ja te ljubim!“ Naša ljubav prema bližnjemu sastoji se u tome da se potrudimo da naš bližnji čuje glas Božji i da u njemu raste čežnja za Bogom. Ljubav prema bližnjemu znači osim toga i pomoći mu da nađe taj put.

 


 

Službe Božje za uskrsne blagdane

26.3.2021. Karlsruhe - Novoapostolska Crkva Južna Njemačka

 

Veliki petak i Uskrs ubrajaju se među najznačajnije kršćanske blagdane u crkvenoj godini.

 

Službu Božju na Veliki petak 2. travnja 2021. novoapostolski kršćani mogu slaviti s vrhovnim duhovnikom Crkve, Veleapostolom Jean-Lucom Schneiderom. Osiguran je, naime, prijenos putem satelita u svih 380 crkava Apostolskog okruga Južna Njemačka, koje su opremljene uređajima za prijem satelitskog signala. Osim toga, službu Božju na Veliki petak moguće je pratiti i putem you tub - kanala mjesne Crkve kao i putem telefona.

 

Prijenos služba Božje počinje u 10:00 sati.

 

Satelitski prijenos službe Božje predviđen je i za sljedeće europske zemlje Apostolskog okruga: Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Ukrajinu.

 


 

Pismo okružnog apostola - Travanj 2021.

10.3.2021. Karlsruhe - Novoapostolska Crkva Južna Njemačka

 

Draga braćo i sestre, u mjesecu travnju slavimo dva posebna crkvena blagdana, a to su Veliki petak i Uskrs. Radujemo se da će Veleapostol na Veliki petak održati službu Božju koja će biti prenošena slikom i zvukom u sve zemlje našeg apostolskog okruga.

 

Na Veliki se petak spominjemo gorke patnje i smrti Isusa Krista na spasenje svih ljudi. Na Uskrs se spominjemo Gospodinova uskrsnuća po kojem su ljudi prepoznali njegovu konačnu pobjedu nad paklom, smrću i đavlom.

 

Veleapostol Fehr je svoju zadnju službu Božju na Veliki petak održao upravo u okrugu Južna Njemačka. Službu je Božju popratio mišlju: „Kroz dubinu u visinu“. U svom je razmišljanju naglasio da završetak procesa ne čini trpeća Crkva, nego pobjednička i trijumfalna Crkva. Između ostalog je rekao: „I mi sami u svom životu prolazimo ponekad kroz razne faze Velikoga petka. Možemo ih razumjeti samo ako ih doživljavamo kao put koji nas vodi prema dostojnosti i dovršenju, i ako smo ispunjeni nadom u svoje preobraženje i uznesenje na nebo.“ Pritom se spominjemo riječi iz Jeremije 29,11: „Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam – riječ je Gospodinova – naume mira, a ne nesreće, da vam dadnem budućnost i nadu.“

 

Premda svoje „Velike petke“ ne možemo usporediti s Velikim petkom našeg Gospodina, neka nas uvijek snažnom utjehom ispunjava uvjerenje da put kroz mnoge dubine, koji moramo ovdje na zemlji proći u brigama i nevoljama, konačno vodi u visinu vječnog zajedništva s trojedinim Bogom!

 

Neka vas u vašem trudu i poslu Gospodin prati svojim balgoslovom i tokom ovog mjeseca!

 


 

Pismo okružnog apostola - Ožujak 2021.

24.2.2021. Karlsruhe - Novoapostolska Crkva Južna Njemačka

 

Draga braćo i sestre, svi se mi nadamo da ćemo se što je prije moguće moći vratiti u svoj uobičajeni način života – a jednako tako želimo da se to ostvari i u životu naših zajednica. Još uvijek ne mogu sva braća i sestre iz zdravstvenih razloga sudjelovati na službama Božjim u svojoj zajednici s ostalim vjernicima. Veleapostol je nedavno o tome pisao:

 

„Ova situacija nameće braći i sestrama mnoga pitanja na koja jednostavno nemamo odgovor. Što se mene osobno tiče, trudim se shvatiti čemu nas Bog svime time kani poučiti. Nedjelju sam u svojoj propovijedi ukazao na narod Izraela. Da bi ga poučio kako treba imati pouzdanja u njega, Bog je svoj narod odveo u pustinju gdje je bio potpuno ovisan o njegovoj skrbi. Gospodin je svakog dana davao narodu hranu koju je morao pojesti istog dana, jer sljedećeg dana nije više bila jestiva. Šestog dana je Bog opskrbio narod dvostrukom količinom. Bila je to ista mana, ali je bila jestiva jedan dan duže (usp. Izl 16). Našoj je duši potrebna riječ Božja i Sveta večera. Bog nam nudi da uzimamo duhovnu hranu koju nam stavlja na raspolaganje. A ako ponekad i dopusti da k njoj nemamo pristupa, omogućit će nam da nam posljednja količina koju smo primili bude dovoljna dok ne budemo mogli primiti sljedeću.

 

Ponizimo se pod moćnom rukom Božjom i imajmo pouzdanja u njega – on brine o svojima! Tu i tamo čuju se glasovi koji nas mole da popustimo mjere za slavljenje Svete večere... da se povedemo za primjerom drugih Crkava koje svojim vjernicima omogućuju da slave Svetu večeru kod kuće bez prisustva svećeničkog službenika... I dalje sam, međutim, uvjeren da ne možemo udovoljiti takvim zahtjevima. Naša zadaća nije da udovoljimo svima, već da okolnosti, kroz koje prolazimo, promatramo u svjetlu Duha Svetoga...“

 

O toj smo temi raspravljali u krugu okružnih apostola s Veleapostolom i u potpunosti podržavamo njegov stav. Molimo i sve vas da nam se pridužite u toj podršci!

 

7. ožujka slavimo prvu ovogodišnju službu Božju za pokojne. Veleapostol služi u Toulousu (Francuskoj), ja osobno sam u Memmingenu. Svi apostoli služe u svojim okruzima. Sigurno je da mnoge duše na onome svijetu osjećaju čežnju da njihova tuga preraste u radost, da žive i slave Gospodinovo ime. Neka takva radost ispuni i srce onih koji iskreno i suosjećajno mole za spasenje i otkupljenje svih duša na onome svijetu!

 


 

Slavljena služba Božja za službenike

14.2.2021. Karlsruhe - Novoapostolska Crkva Južna Njemačka

 

U nedjelju, 14. veljače 2021. poslije podne slavljena je služba Božja za službenike mjesne Crkve Južna Njemačka.

 

Službu Božju na koju su bili pozvani isključivo aktivni službenici predvodio je u crkvi u Waldshut-Tiegen-Waldshutu (crkveni okrug Lörrach) okružni apostol Michael Ehrich. Tamo su još bili apostol Martin Schnaufer, predstojnik okruga Freiburg/Tübingen, kojem crkveni okrug Lörrach i pripada, i nadležni biskup Urs Heiniger.

 

Zbog pandemije i njom povezanim mjerama zaštite služba je Božja prenošena u svih gotovo 380 crkava okruga Južna Njemačka, koje su opremljene uređajem za prijem satelitskog signala. Oni službenici (a ima ih ukupno otprilike 5000) mjesne Crkve Južna Njemačka koji još uvijek ne mogu biti na službama Božjim uz prisustvo vjernika imali su mogućnost, zahvaljujući prijenosu putem interneta, kod kuće sudjelovati na službi Božjoj.

 

Prijenos slike i zvuka vršen je satelitskim prijenosom još i u europske zemlje apostolskog okruga: Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Ukrajinu. Služba je Božja simultano prevođena na hrvatski kao i na ruski za službenike u Ukrajini. Okružni je apostol svoju propovijed temeljio na Isusovoj velikosvećeničkoj molitvi „da svi budu jedno. Kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, tako neka i oni u nama budu jedno“ (Ivan 17, 21). Zatim je pozvao apostola Schnaufera za svoj doprinos propovijedi.

 

Služenje u duhovnoj službi

 

Neke zadaće u Crkvi iziskuju duhovne ovlasti tako da je za njihovo izvršavanje potrebno obnašati duhovnu službu. Iz apostolske su službe, kojoj je sam Isus dao određene ovlasti, tijekom vremena proizišle i druge službe.

 

Već prema različitim duhovnim ovlastima postoje tri razine službe: apostolska, svećenička i đakonska. (Nazivi službi kao evanđelist, pastir ili okružni starješina odnose se na službenike zaređene prije reforme koja je stupila na snagu 2019. godine i sve one obuhvaćaju iste ovlasti kao svećenička služba.) Ovlasti svake pojedine službe dolaze od Isusa Krista, Glave Crkve, i prenose se na službenike prilikom njihovog postavljanja u duhovnu službu, to jest zaređenja.

 

Svi su službenici dušobrižnici u smislu općeg zakona. Oni su laici i dolaze iz različitih zanimanja i obavljaju nalog i zadaću određene službe iz ljubavi prema Bogu i bez naknade za svoje zalaganje. „To je motivacija da obavljamo svoju službu“, rekao je okrržni apostol u svojoj propovijedi. I potom nastavio: „Ljubav jednoga prema drugome, ljubav prema povjerenim vjernicima, to je također izraz naravi, bića i duha Isusa Krista.“

 

Svoje služenje u Crkvi kao svoju jedinu službu i zaposlenje pored okružnog apostola, predsjednik mjesne Crkve obavljaju u okrugu Južna Njemačka šest apostola i šest biskupa (biskupi su također u svećeničkoj službi); oni svi zajedno čine Upravu crkvenog okruga.

 


 

Produžena ponuda službi Božjih putem videoprijenosa

17.1.2021. Zagreb - Novoapostolska Crkva u Republici Hrvatskoj

 

Nastavljaju se decentralizirane nedjeljne službe Božje putem videoprijenosa

 

Mnogima je vjernicima zbog zdravstvenih razloga uskraćena mogućnost sudjelovanja na službi Božjoj u zajedništvu zajednice, a time i slavljenje Svete večere kao središnjeg bogoslužnog dogđaja. Ta su braća i sestre po vjeri zahvalna što mogu službe Božje iz svoje zajednice doživjeti putem prijenosa preko telefona ili interneta te kod kuće slušati riječ Božju i primiti njezin blagoslov.

 

„Zadržat ćemo i nadalje uhodanu praksu službe Božje putem videoprijenosa“, naglasio je okružni apostol s obzirom na situaciju izazvanu pandemijom. Tako se nedjeljom za braću i sestre koji ne mogu fizički sudjelovati na službi Božjoj u svojoj zajednici javno nudi jedan od decentraliziranih livestreama iz okruga na YouTube-kanalu mjesne Crkve. Moguće je to zahvaljujući velikom zalaganju mnogih dobrovoljaca.

 


 

Treća nedjelja došašća - Pripremati put

14.12.2020. Zagreb - Novoapostolska Crkva u Republici Hrvatskoj

 

Pod ovom se misli vodiljom slavila služba Božja na treću nedjelju došašća 2020. godine u svim našim zajednicama.

 

Propovijedi te nedjelje adventa, 13. prosinca 2020. godine, temeljile su se na biblijskoj riječi iz Evanđelja po Ivanu. Ivan za njega (Boga, Sina, Isusa Krista) svjedoči i viče: „Evo onoga za koga rekoh: Onaj koji poslije mene dolazi preda mnom je, jer bijaše prije mene!“ (iz glave 1, red 15)

 

Ivan Krstitelj se smatrao pretečom onoga koji postoji oduvijek – to jest, Isusa Krista. U kalendarskom vremenu došašća vjernici još intenzivnije razmišljaju o tome da su i oni pozvani pripremiti put Gospodinu koji dolazi. U duhu se pripremaju – takorekuć u duhovnom adventu – na ispunjenje obećanja Isusa Krista da će opet doći i svoje uzeti k sebi (vidi Ivan 14,3). Pripremaju se na njegov ponovni dolazak tako što učvršćuju svoje pouzdanje u Boga, svoju ljubav i svoju spremnost da služe Bogu i bližnjemu.

 


Stranica 1 2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novoapostolska Crkva u Republici Hrvatskoj © 2021