Novosti

Kako se danas događaju čudesa

9.9.2020. Zürich - Novoapostolska Crkva International

 

Čudesa nisu rješenje, ona samo ukazuju na njih. Štoviše, radi se o tome da sami učinimo neko čudo i tako ukažemo na smjer kako valja živjeti. Kako, za što i čemu živjeti? – Razmišljanje iz jedne službe Božje našeg Veleapostola

 

Virtualno umjesto osobno: Budući da nije mogao putovati, Veleapostol Jean-Luc Schneider je 16. kolovoza 2020. godine održao planiranu službu Božju za vjernike u istočnoj Africi iz jedne crkve u Francuskoj. Putem interneta, radija i televizije priključene su bile zajednice u Keniji, Ugandi, Tanzaniji i Južnom Sudanu.

 

„Isus im odgovori: ᾿Zaista, zaista, kažem vam, ne tražite me jer ste vidjeli znakove, nego jer ste jeli one kruhove i nasitili se᾿“ – tako glasi biblijska riječ iz Ivana 6,26. Kontekst: Nakon što je nahranio njih pet tisuća, Isus se uputio na drugu stranu Galilejskog jezera. Narod je krenuo za njim. A zašto?

 

Čudesa i njihova poruka

 

„Oni su upravo doživjeli čudo, ali nisu shvatili poruku“, rekao je Veleapostol; „Vide jedino da imaju nešto što mogu pojesti.“ Stari problem: „Postoji razlika između čudesa i znaka.“

 

- Stari zavjet izvješćuje o mnogim čudesima Božjim. „Bog nije trebao pokazivati da je svemoguć!“ Njegova je poruka značila: „Ljubim vas, s vama sam i želim vas spasiti. To je bio znak.“

 

- Kasnije su došli proroci Ilija i Elizej koji su činili čudesa. Njihova je poruka time bila: „Vidite, nas šalje Bog. On je s nama. On brine o svom narodu i u teškim vremenima.“

 

- Novi zavjet govori o Isusovim čudesima. On je rekao: „Tvoja ti je vjera pomogla!“ I to je bila poruka: „Ako vjeruješ u Isusa Krista, ako slijediš njegovu nauku, steći ćeš otkupljenje.“

 

- Konačno su i apostoli poput Petra činili čudesa: „Poslani smo od Isusa Krista. Slušajte nas i naći ćete otkupljenje u Kristu. – To je bio znak, to je bila poruka.“

 

Znak da Isus reagira

 

A što je danas? „Naravno da Bog još uvijek može činiti čudesa“, naglasio je poglavar Crkve. „Ali to nije najvažnije“ Jer: „Isusu nije nikada bilo stalo do toga da poboljša život čovjeka na zemlji.“ Već: „Bog je poslao svoje glasnike da naviještaju, da će oni koji vjeruju u Isusa i njih slijede, biti otkupljeni od svojih grijeha i da će moći steći vječni život.“

 

Da bi prenio to poruku, Bog poseže za znakvima. „Neka oni koji u mene vjeruju budu jedno!“ – „To je znak koji je sâm Isus definirao.“ Taj znak znači da

 

- „smo sposobni opraštati jedan drugome. To je znak Isusove prisutnosti među nama.“

 

- „smo sposobni ljubiti jedan drugoga, premda bili veoma različiti. To je znak Isusove ljubavi.“

 

- „bez obzira što se dogodi, mi ostajemo u jedinstvu. Pokažimo svijetu te znakove.“

 

Znak da apostolat djeluje

 

Sljedeći znak: zajednica kao pismo Kristovo, sastavljeno po skrbi apostola, kako to kaže apostol Pavao. I o tome je Veleapostol Schneider naveo tri obilježja:

 

- „To je znak da su naši apostoli pravi apostoli: Jer po njihovoj nauci zajednica duhovno raste i razvija se, tako da nismo više isti ljudi kao prije.

 

- „To je znak da ostajemo vjerni i pouzdajemo se u Isusa, bez obzira što se dogodilo. On je rekao svojim apostolima: „Ja sam s vama do svršetka svijeta.“

 

- „Zahvalni smo za milost Božju i želimo izraziti svoju ljubav. Zbog toga služimo Gospodinu. Zato služimo Crkvi. Iako se nekad čini kao da nema nikakvog vidljivog blagoslova, mi služimo dalje. To je znak istinskog apostolata, to je znak istinskog Isusovog djela u našoj sredini.“

 

Zaključak poglavara Crkve: „Čudesa su znak u kojem se očituje ljubav Božja i Njegovo spasenjsko djelovanje. Pozvani smo biti svjedocima Evanđelja i potvrđivati djelovanje apostolata. Apostoli nas pripremaju na čudo uskrsnuća.“

 


 

Spotlight 16/2020: „Dozvoli da ti se otvore oči!“

8.9.2020. SAD - Novoapostolska Crkva International

 

Spoznati tko sam zapravo – bez osvrtanja na mišljenja sa strane. To nije lagano, budući da smo mi ljudi ipak društvena bića, a time i ovisni o naklonosti drugih. Isus nam je otvorio oči za stvarnost, kaže pomoćnik okružnog apostola John Fendt iz SAD-a.

 

Nitko na početku tekuće godine nije mogao predvidjeti loše stvari koje su kasnije nastupile. Također, nitko nije mogao ni slutiti kako će primjereno i znakovito biti naše ovogodišnje geslo: „Krist nas oslobađa“. To jest, nitko osim našeg nebeskog Oca.

 

Na početku godine naš je Veleapostol rekao da „nas Duh uči ljubiti kao što Isus ljubi, bez predrasuda i bez obzira na sve što se oko nas govori.“ Da bi čovjek mogao ljubiti kao što Isus ljubi, morao bi najprije upoznati samoga sebe kakav je zapravo. Duh Sveti nam pritom može pomoći da prepoznamo stanja koja ograničavaju naše sposobnosti da urastemo u Isusovo biće i njegovu narav.

 

Duhovna sljepoća je jedno takvo stanje. Čovjek može biti slijep za nevolje svoga bližnjega, slijep za njegovu patnju, za činjenicu da ga je društvo gurnulo na stranu i da je diskriminiran. Krist nas može osloboditi takve sljepoće.

 

Razlog za takvu duhovnu sljepoću može se skrivati u našoj zauzetosti brigama o svojoj svakodnevnici. Moguće je, također, da nesvjesno usvajamo shvaćanja i stavove drugih oko nas i da ih se više ne možemo osloboditi – postajemo ovisni o njima. To može ići čak tako daleko da nismo ni svjesni koliko smo slijepi i koliko su ograničene naše sposobnosti da ljubimo bližnjega, jer uopće ne primjećujemo njegovu nevolju.

 

Krist nas, međutim, na divan način može osloboditi te sljepoće. Ako uzmemo Krista kao uzor za svoj život i razmišljanje, oči će nam se otvoriti. Tada nećemo više biti ograničeni svojim osobnim stavovima, a ni stavovima ljudi oko nas. Naše će se duhovne oči otvoriti tako da ćemo vidjeti svoga bližnjega kojeg ranije nismo primjećivali. Prepoznat ćemo njegovu nevolju i naši nas ocjenjivački, ljudski stavovi neće više ograničavati. Tada ćemo biti čak u stanju zanemarivati izvanjski dojam te gledati stvari kako ih Krist gleda: vidjet ćemo, bez predrasuda i diskrimeniranja, duše koje žele osjetititi ljubav.

 

Fotografija: Oliver Rütten; okružni apostol Leonard R. Kolb (lijevo) u razgovoru s pomoćnikom okružnog apostola Johnom Fendtom.

 


 

Aktualna riječ uz rujan 2020.: Pitanje vjerodostojnosti

 

U medijima i na društvenim mrežama se stalno susrećemo sa svjesno emitiranim lažnim informacijama, kakve danas obično nazivamo fake news. Vijesti se potpuno slobodno izmišljaju, pokreću se špekulacije i miješaju se činjenice s lažnim informacijama. Događa se također da čovjek takvim vijestima poklanja veće značenje nego istini – često i stoga jer su one povezane s emocijama. Mnoštvo tih informacija koje nas svakodnevno zapljuskuju otežava nam da sagledamo istinu i da se odlučimo čemu ćemo vjerovati.

 

Isus uvijek govori istinu. On je istina. Njegova nauka, Evanđelje, trajna su istina bez obzira na sva ljudska razmišljanja i stavove. Isusova je istina neoboriva i uvijek nam može biti putokaz.

 

Misli iz nedavne službe Božje našeg Veleapostola

 


 

Službe Božje putem video-prijenosa nastavljaju se do kraja listopada

31.8.2020. Zürich - Novoapostolska Crkva International

 

Novoapostolske mjesne Crkve od ožujka 2020. godine svake nedjelje nude mogućnost praćenja službe Božje putem prijenosa via YouTube-a. Okružni su apostoli sada zaključili da se ta ponuda produžuje sve do kraja listopada. Pritom đe se mijenjati mjesta održavanja službe Božje.

 

Službe Božje uz video prijenos u rujnu i listopadu

 

Središnju službu Božju uz video prijenos kroz navedno razdoblje organiziraju sljedeće mjesne Crkve:

 

06.09. u 10:00 sati – Sjeverna i Istočna Njemačka

13.09. u 10:00 sati – Zapadna Njemačka

20.09. u 10:00 sati – Južna Njemačka

27.09. u 10:00 sati – Berlin-Brandenburg

04.10. u 10:00 sati – Sjeverna i Istočna Njemačka

11.10. u 10:00 sati – Zapadna Njemačka

18.10. u 10:00 sati – Južna Njemačka

25.10. u 10:00 sati – Berlin-Brandenburg

 

O nastavku ili prestanku ponude okružni će apostoli odlučivati na video konferenciji početkom listopada.

 


 

Razmišljanje uz biblijsku riječ

12.8.2020. Zürich - Novoapostolska Crkva International

 

„Uistinu je živa i djelotvorna riječ Božja. Ona je oštrija od svakoga dvosjeklog mača i prodire do rastavljanja duše i duha, zglobova i moždine, i može suditi nakane i misli srca.“ (Poslanica Hebrejima 4,12)

 

Biblijska riječ za današnje razmišljanje zapisana je u Poslanici Hebrejima čiji nam je autor nepoznat. Poslanica je vjerojatno nastala oko 90. n.K. i ubraja se među najstarije spise Novoga zavjeta. „Riječ Božja“ – nalazi se na primjer zapisana u Svetom pismu i širi se među narodima po naviještanju i propovijedanju – a u današnjem se tekstu uspoređuje s mačem.

 

Ta usporedba djeluje u prvi tren nasilno, pa čak i agresivno. Dvosjekli se mač može koristiti u svakom pravcu zamaha ruke. Ne mora se poput mača s jednim sječivom okretati, jer je oštar na obje strane. Riječ Božja, kako naglašava autor Poslanice, je još britkija od dvosjeklog mača, jer ona prodire dublje od svakog sječiva i njezin je učinak snažniji od svakog ljudskog oružja.

 

Čitamo li taj biblijski tekst malo pažljivije, primijetit ćemo da riječi Božjoj, premda se može koristiti kao mač i oružje, nešto nedostaje: ona ne razara, ne uništava, ne ubija. Biblijski nam tekst želi reći da je riječ Božja u stanju razotkriti čovjeka u njegovoj naravi i biću i tako pokazati kakav je on zapravo.

 

Riječ – živa i djelotvorna

 

Riječ Božja je živa. Ona uvijek zadire u aktualni trenutak. Riječ Biblije je prastara ali nije zastarjela, jer po naviještanju i propovijedanju postaje aktualna i djelotvorna. Ona zadire u našu konkretnu životnu situaciju, tako da se pitamo kako je tako nešto moguće. Osim toga, riječ donosi život. Tko ju prihvaća i po njoj živi (!) steći će vječni život!

 

Kada pisac Poslanice Hebrejima govori o tome da je riječ puna snage, sigurno nam želi reći da je djelotvorna. Riječ Božja je stvaralačka. Bog je po svojoj riječi sve stvorio. Isus je svojom riječi ozdravljao bolesne i uskrisivao mrtve. Po riječi se naviješta oprost grijeha i po njoj se obećaje spasenje.

 

Riječ – oštra i prodorna

 

Oštrina riječi Božje pokazuje se između ostalog i u tome da nas uči jasno razlikovati dobro od zla, razlikovati istinu od laži. Kad ljudi međusobno razgovaraju, riječi im služe da nešto uljepšaju ili prikriju, a riječ Božja razotkriva ono neugodno, ono što smeta i što je zlo. Ona nas treba dovesti do toga da se ispravno ocijenimo i da se ne obmanjujemo. Kada nas riječ Božja prožima, to znači da nas je ispunila i da živimo iz nje i s njom.

 

Riječ – sudac misli i osjećaja srca

 

Ako nas riječ Božja prožima, onda postaje jasno što vlada našim mislima i koji motivi pokreću naše želje. Po njoj postajemo svjesni da ne postupamo i ne planiramo u duhu Božjem i da nam ona nudi priliku da se obratimo. Ona razotkriva naše slabosti i upozorava nas na pogrešne putove i ukazuje nam prije svega na Kristov put koji vodi u život. Jer Bog u osnovi želi da se svi ljudi spase (usp. 1 Tim 2,4; Iv 3,17) i po svojoj riječi djeluje u tu svrhu, neprestano i strpljivo sve do kraja vremena milosti.

 


 

Razmišljanje uz biblijsku riječ

17.6.2020. Zürich - Novoapostolska Crkva International

 

„Zaklinjem vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista da svi budete složni; da ne bude među vama razdora, već da budete sjedinjeni u istom osjećaju i istoj misli“ (1 Kor 1,10).

 

Zajednica u Korintu je bila zahvaćena razdorima među njezinim članovima. Mnogi su od njih imali svoje favorite među onima koji su naviještali Evanđelje. Osim toga postojala je jedna glasna, ali i utjecajna grupa koja je zastupala mišljenje da je primanje Duha uvijek povezano s određenim darovima - većinom darom govora drugim jezicima. Pavao je vidio opasnost razdora i zato je pozvao članove zajednice „da svi budu složni“. Time ne poziva da svi trebaju na jednoličan način prakticirati svoju vjeru. Naprotiv, svi su članovi zajednice trebali svjedočiti temeljna vjerska uvjerenja, težiti za istim ciljem i živjeti prema Evanđelju.

 

Naša se vjera temelji jedino na Isusu Kristu

 

Ponekad se braća i sestre u svojoj vjeri ravnaju prema određenim službenicima i tako žive svoju vjeru. Može biti da neki od njih i smatraju da na taj način slijede neku novoapostolsku tradiciju. Takav stav će tu i tamo dovesti do problema: što se događa ako se dotični službenik ne ponaša kako očekujem i ako me iznevjeri ili razočara čovjek uz kojega sam vezao svoju vjeru?

 

Pavao jasno kaže da nije dobro ni primjereno isticati pojedine sluge Božje (usp. 1 Kor 1,11.12). Oni svakako mogu pomoći da primimo vjeru i da je učvrstimo, ali svoju vjeru ne smijemo vezivati uz neku osobu, već jedino uz Isusa Krista. Svaki sluga Božji ima svojih jačih i slabijih strana – u Pavlovo vrijeme nije bilo ništa drugačije nego danas – ali je svaki usmjeren na Isusa Krista. Ono što ostaje trajno je Evanđelje, riječ o križu (usp. 1 Kor 1,18), poruka o uskrsnuću i vječnom životu koji je obećan nama ljudima. Tu milost i mogućnost zahvaljujemo jedino Isusu Kristu; jedino u njemu mogu ljudi pronaći „temelj koji je već postavljen“ (1 Kor 3,5.11).

 

Razumijem li što vjerujem?

 

Ispravno je i dobro imati uzore u vjeri. Tko od nas ne poznaje nekog brata ili sestru koji se unatoč nekim teškim događajima i razočaranjima nisu udaljili od Kristovog puta? Orijentirati se pomoću takvih primjera je sasvim razumljivo i korisno. Unatoč svemu, ne bismo smjeli svoju vjeru vezivati uz braću i sestre i naša vjera ne bi nikako smjela ovisiti o njihovom ponašanju. Ako doista želim sačuvati svoju vjeru, tada moram znati i razumjeti ono što vjerujem. Novoapostolski kršćani bi na primjer trebali znati da je Isus Krist gospodar Crkve, koji njome upravlja i koje će je jednom dovršiti. Za naše novoapostolsko vjersko uvjerenje je značajno da vjerujemo u apostolsku službu koja je u novije vrijeme ponovno popunjena i značajno pridonosi pripremi zaručnice (zajednice) na Kristov ponovni dolazak.

 

Razlike i sličnosti

 

Zajedničko vjerovanje, kako je izraženo na primjer u deset članaka naše vjere, nam pomaže da potiče jedinstvo i da nas ne smetaju stvari koje su sporednog značaja ili posve nebitne. Lijepo je i poticajno kada različiti ljudi s različitim obrazovanjem i podrijetlom imaju nešto zajedničko što nadilazi sve njihove razlike tako da mogu „biti složni“ i da mogu reći: Mi vjerujemo da će Isus Krist opet doći i da nas apostolat priprema na taj događaj. To je naša zajednička novoapostolska vjera.

 


 

Nakon ublažavanja sigurnosnih mjera: ponovno održavanje službi Božjih

6.6.2020. Zagreb - Novoapostolska Crkva u Republici Hrvatskoj

 

Nakon postepenog ublažavanja sigurnosnih mjera širom Europe, uprava okruga Južna Njemačka i mjesne Crkve Hrvatska je odobrila održavanje službi Božjih u zajednicama od nedjelje, 21.6.2020.

 

Ponovno moći doživjeti službu Božju u svojoj zajednici, posebna je stvar. Zajednice su stoga dužne strogo slijediti službene mjere i sigurnosne zahtjeve, u odnosu na koje će se do daljnjega održavati ponovno započeti crkveni obredi i događanja. Kako bi ti događaji bili u skladu s higijenskim propisima, uprava Crkve je nedavno pripremila dodatne sanitetske materijale za mjesne zajednice.

 

Video prijenosi službi Božjih se nastavljaju

 

Pored toga, nedjeljom u 10:00 sati će se i dalje provoditi video prijenosi službi Božjih, koje možete pratiti putem već poznatog Youtube kanala okružne Crkve Južna Njemačka (LINK). Diretkni prijenos započinje malo prije, od 9:50 sati. Prijenosi, s direktnim prijevodom na hrvatski, su planirani za sve nedjelje u lipnju, a nastavit će se i u ljetnim mjesecima.

 

Youtube prijenos službe Božje je ponuda za sve one, u čijoj se zajednici još ne održavaju službe Božje te one koji - iz različitih razloga - ne mogu sudjelovati obredima i događajima u svojoj zajednici (npr. zbog povećanog rizika od infekcije, rizika od ozbiljne bolesti ili iz profesionalnih razloga). Turiste, koji bi u vrijeme svojeg godišnjeg odmora svraćali u najbližu zajednicu, molimo da umjesto toga službama Božjim prisustvuju putem prijenosa.

 

Prijenos službe Božje 28. lipnja

 

U nedjelju, 28.6.2020., veleapostol u malom okruženju predvodi službu Božju u zajednici Karlsruhe-Mitte.

 

Na taj dan se ne održavaju službe u ostalim zajednicama okruga južne Njemačke. Umjesto toga, svi zainteresirani pozvani su da sudjeluju u centralnom video prijenosu kod kuće - putem uobičajenog Youtube kanala preko interneta.

 


 

Online prijenos službe Božje širom svijeta na blagdan Duhova

5.5.2020. Zürich - Novoapostolska Crkva International

 

„Tko na blagdan Duhova ima priliku sudjelovati na službi Božjoj u svojoj zajednici, treba tu priliku iskoristiti“, - jasna je poruka našeg Veleapostola Jean-Luca Schneidera. Mnogim članovima Crkve to neće biti moguće te uprava Crkve za njih priprema zajedničku online-službu Božju.

 

U Novoapostolskoj Crkvi se blagdan Duhova služba Božja svake dvije godine slavi kao zajedničko bogoslužje za sve vjernike širom svijeta. Izdavačka kuća Novoapostolske Crkve sa svojom tehničkom infrastrukturom preuzima odgovornost za prijenos tog događaja. U mnoge se zemlje vrši prijenos putem satelita – live ili kao snimka. Organizator ima u tom poslu dugogodišnje iskustvo. Službe Božje na takav način povodom blagdana Duhova su već održane u Africi i Europi – prošle godine u Goslaru (Njemačka).

 

Služba Božja kao live-stream

 

Ali u vrijeme pandemije corona virusa je mnoga toga u našem životu drugačije. Otkako u velikoj većini zemalja vladaju zabrana izlaska i propis držanja socijalnog razmaka, nije moguće ogranizirati uobičajen prijenos putem satelita. Umjesto toga organizarmo prijenos putem internta. Od nastanka ove krize naše se službe Božje prenose putem interneta, većinom na Youtube kanalu ili putem televizije i radija, tamo gdje je Crkva postigla dogovor s odgovarajućim medijem.

 

Tako je Veleapostol Schneider na Uskrs propovijedao iz jedne prostorije u Bischoff-Verlagu u Neu-Isenburgu, koja je bila preuređena u malu kapelu. Ta je služba Božja stavljena na raspolaganje u digitalnom obliku i procjenjuje se da ju je pratilo preko šest milijuna slušatelja i gledatelja. Nedjelju prije i nedjelju nakon Uskrsa Veleapostol je bio za oltarom u novoapostolskoj zajednici u Strassburgu (Francuska). Jednom je propovijedao na francuskom, a jednom na engleskom. I te su propovijedi bile online prenošene.

 

Duhovi na engleskom i njemačkom

 

Na Duhove će Veleapostol opet propovijedati na engleskom jeziku uz neposredan prijevod na njemački s oltara. Organizirano je prevođenje i na mnoge druge jezike. Veleapostol naglašava da je ta služba Božja namijenjena onoj braći i sestrama koji neće imati mogućnost sudjelovati na nekoj službi Božjoj uživo. Prenosimo Veleapostolove riječi: „Tko ima mogućnost sudjelovati na službi Božjoj u svojoj zajednici i slaviti Svetu večeru, trebao bi iskoristiti tu priliku.“

 

Na službi Božjoj s Veleapostolom neće se slaviti Sveta večera. O tome smo već izvještavali. Naravno da i sâm Veleapostol želi na svakoj službi Božjoj slaviti Svetu večeru stoga kaže da se sa okružnim apostolima dogovorio da se u okviru veoma preciznih smjernica opet omogući slavljenje Svete večere. Na Uskrs se poglavar Crkve izjasnio na sljedeći način: „Obećajem vam da ćemo Svetu večeru slaviti čim to bude moguće. Čeznem za tim trenutkom.“

 

Ujedno je međutim također naglasio „da je Sveta večera sakrament koji je ustanovio sâm Isus Krist. On sâm je prisutan u posvećenoj hostiji. On određuje kako možemo dostojno blagovati Svetu večeru.“ Apostoli trebaju upravljati sakramentom, ali ne mogu slobodno njime raspolagati i proizvoljno ga prilagođavati određenim prilikama. Veleapostol je naglasio da je Isus utemeljio Svetu večeru kao gozbu zajedništva – a da taj uvjet trenutno nije moguće ispuniti. Nastavlja kako i u našem Vjerovanju stoji zapisano „da to ne bismo trebali mijenjati.“

 

Bog umjesto toga podsjeća zajednicu da je Sveta večera milost koju nam poklanja. Da na nju nemamo "pravo". Sve dok je volja Božja da se Sveta večera ne može slaviti, on će nam dati sve što nam je potrebno.

 

Službe Božje u zajednici i služba Božja online paralelno

 

Trenutno je situacija takva da je u nekim zemljama, što se državnih vlasti tiče, moguće održavati službe Božje u zajednicama uz pridržavanje određenih higijenskih mjera. Okružni apostoli rade zajedno sa stručnjacima na izradi smjernica. Postoji dakle mogućnost da će se na blagdan Duhova u nekim zajednicama moći održavati službe Božje uz prisustvo vjernika. Sve dok u zajednicama ne bude moguće općenito redovno održavanje službi Božjih, paralelno će se održavati i online-službe Božje.

 


Stranica 1 2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novoapostolska Crkva u Republici Hrvatskoj © 2020