Novosti

Pismo okružnog apostola - Travanj 2021.

10.3.2021. Karlsruhe - Novoapostolska Crkva Južna Njemačka

 

Draga braćo i sestre, u mjesecu travnju slavimo dva posebna crkvena blagdana, a to su Veliki petak i Uskrs. Radujemo se da će Veleapostol na Veliki petak održati službu Božju koja će biti prenošena slikom i zvukom u sve zemlje našeg apostolskog okruga.

 

Na Veliki se petak spominjemo gorke patnje i smrti Isusa Krista na spasenje svih ljudi. Na Uskrs se spominjemo Gospodinova uskrsnuća po kojem su ljudi prepoznali njegovu konačnu pobjedu nad paklom, smrću i đavlom.

 

Veleapostol Fehr je svoju zadnju službu Božju na Veliki petak održao upravo u okrugu Južna Njemačka. Službu je Božju popratio mišlju: „Kroz dubinu u visinu“. U svom je razmišljanju naglasio da završetak procesa ne čini trpeća Crkva, nego pobjednička i trijumfalna Crkva. Između ostalog je rekao: „I mi sami u svom životu prolazimo ponekad kroz razne faze Velikoga petka. Možemo ih razumjeti samo ako ih doživljavamo kao put koji nas vodi prema dostojnosti i dovršenju, i ako smo ispunjeni nadom u svoje preobraženje i uznesenje na nebo.“ Pritom se spominjemo riječi iz Jeremije 29,11: „Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam – riječ je Gospodinova – naume mira, a ne nesreće, da vam dadnem budućnost i nadu.“

 

Premda svoje „Velike petke“ ne možemo usporediti s Velikim petkom našeg Gospodina, neka nas uvijek snažnom utjehom ispunjava uvjerenje da put kroz mnoge dubine, koji moramo ovdje na zemlji proći u brigama i nevoljama, konačno vodi u visinu vječnog zajedništva s trojedinim Bogom!

 

Neka vas u vašem trudu i poslu Gospodin prati svojim balgoslovom i tokom ovog mjeseca!

 


 

Pismo okružnog apostola - Ožujak 2021.

24.2.2021. Karlsruhe - Novoapostolska Crkva Južna Njemačka

 

Draga braćo i sestre, svi se mi nadamo da ćemo se što je prije moguće moći vratiti u svoj uobičajeni način života – a jednako tako želimo da se to ostvari i u životu naših zajednica. Još uvijek ne mogu sva braća i sestre iz zdravstvenih razloga sudjelovati na službama Božjim u svojoj zajednici s ostalim vjernicima. Veleapostol je nedavno o tome pisao:

 

„Ova situacija nameće braći i sestrama mnoga pitanja na koja jednostavno nemamo odgovor. Što se mene osobno tiče, trudim se shvatiti čemu nas Bog svime time kani poučiti. Nedjelju sam u svojoj propovijedi ukazao na narod Izraela. Da bi ga poučio kako treba imati pouzdanja u njega, Bog je svoj narod odveo u pustinju gdje je bio potpuno ovisan o njegovoj skrbi. Gospodin je svakog dana davao narodu hranu koju je morao pojesti istog dana, jer sljedećeg dana nije više bila jestiva. Šestog dana je Bog opskrbio narod dvostrukom količinom. Bila je to ista mana, ali je bila jestiva jedan dan duže (usp. Izl 16). Našoj je duši potrebna riječ Božja i Sveta večera. Bog nam nudi da uzimamo duhovnu hranu koju nam stavlja na raspolaganje. A ako ponekad i dopusti da k njoj nemamo pristupa, omogućit će nam da nam posljednja količina koju smo primili bude dovoljna dok ne budemo mogli primiti sljedeću.

 

Ponizimo se pod moćnom rukom Božjom i imajmo pouzdanja u njega – on brine o svojima! Tu i tamo čuju se glasovi koji nas mole da popustimo mjere za slavljenje Svete večere... da se povedemo za primjerom drugih Crkava koje svojim vjernicima omogućuju da slave Svetu večeru kod kuće bez prisustva svećeničkog službenika... I dalje sam, međutim, uvjeren da ne možemo udovoljiti takvim zahtjevima. Naša zadaća nije da udovoljimo svima, već da okolnosti, kroz koje prolazimo, promatramo u svjetlu Duha Svetoga...“

 

O toj smo temi raspravljali u krugu okružnih apostola s Veleapostolom i u potpunosti podržavamo njegov stav. Molimo i sve vas da nam se pridužite u toj podršci!

 

7. ožujka slavimo prvu ovogodišnju službu Božju za pokojne. Veleapostol služi u Toulousu (Francuskoj), ja osobno sam u Memmingenu. Svi apostoli služe u svojim okruzima. Sigurno je da mnoge duše na onome svijetu osjećaju čežnju da njihova tuga preraste u radost, da žive i slave Gospodinovo ime. Neka takva radost ispuni i srce onih koji iskreno i suosjećajno mole za spasenje i otkupljenje svih duša na onome svijetu!

 


 

Slavljena služba Božja za službenike

14.2.2021. Karlsruhe - Novoapostolska Crkva Južna Njemačka

 

U nedjelju, 14. veljače 2021. poslije podne slavljena je služba Božja za službenike mjesne Crkve Južna Njemačka.

 

Službu Božju na koju su bili pozvani isključivo aktivni službenici predvodio je u crkvi u Waldshut-Tiegen-Waldshutu (crkveni okrug Lörrach) okružni apostol Michael Ehrich. Tamo su još bili apostol Martin Schnaufer, predstojnik okruga Freiburg/Tübingen, kojem crkveni okrug Lörrach i pripada, i nadležni biskup Urs Heiniger.

 

Zbog pandemije i njom povezanim mjerama zaštite služba je Božja prenošena u svih gotovo 380 crkava okruga Južna Njemačka, koje su opremljene uređajem za prijem satelitskog signala. Oni službenici (a ima ih ukupno otprilike 5000) mjesne Crkve Južna Njemačka koji još uvijek ne mogu biti na službama Božjim uz prisustvo vjernika imali su mogućnost, zahvaljujući prijenosu putem interneta, kod kuće sudjelovati na službi Božjoj.

 

Prijenos slike i zvuka vršen je satelitskim prijenosom još i u europske zemlje apostolskog okruga: Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Ukrajinu. Služba je Božja simultano prevođena na hrvatski kao i na ruski za službenike u Ukrajini. Okružni je apostol svoju propovijed temeljio na Isusovoj velikosvećeničkoj molitvi „da svi budu jedno. Kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, tako neka i oni u nama budu jedno“ (Ivan 17, 21). Zatim je pozvao apostola Schnaufera za svoj doprinos propovijedi.

 

Služenje u duhovnoj službi

 

Neke zadaće u Crkvi iziskuju duhovne ovlasti tako da je za njihovo izvršavanje potrebno obnašati duhovnu službu. Iz apostolske su službe, kojoj je sam Isus dao određene ovlasti, tijekom vremena proizišle i druge službe.

 

Već prema različitim duhovnim ovlastima postoje tri razine službe: apostolska, svećenička i đakonska. (Nazivi službi kao evanđelist, pastir ili okružni starješina odnose se na službenike zaređene prije reforme koja je stupila na snagu 2019. godine i sve one obuhvaćaju iste ovlasti kao svećenička služba.) Ovlasti svake pojedine službe dolaze od Isusa Krista, Glave Crkve, i prenose se na službenike prilikom njihovog postavljanja u duhovnu službu, to jest zaređenja.

 

Svi su službenici dušobrižnici u smislu općeg zakona. Oni su laici i dolaze iz različitih zanimanja i obavljaju nalog i zadaću određene službe iz ljubavi prema Bogu i bez naknade za svoje zalaganje. „To je motivacija da obavljamo svoju službu“, rekao je okrržni apostol u svojoj propovijedi. I potom nastavio: „Ljubav jednoga prema drugome, ljubav prema povjerenim vjernicima, to je također izraz naravi, bića i duha Isusa Krista.“

 

Svoje služenje u Crkvi kao svoju jedinu službu i zaposlenje pored okružnog apostola, predsjednik mjesne Crkve obavljaju u okrugu Južna Njemačka šest apostola i šest biskupa (biskupi su također u svećeničkoj službi); oni svi zajedno čine Upravu crkvenog okruga.

 


 

Produžena ponuda službi Božjih putem videoprijenosa

17.1.2021. Zagreb - Novoapostolska Crkva u Republici Hrvatskoj

 

Nastavljaju se decentralizirane nedjeljne službe Božje putem videoprijenosa

 

Mnogima je vjernicima zbog zdravstvenih razloga uskraćena mogućnost sudjelovanja na službi Božjoj u zajedništvu zajednice, a time i slavljenje Svete večere kao središnjeg bogoslužnog dogđaja. Ta su braća i sestre po vjeri zahvalna što mogu službe Božje iz svoje zajednice doživjeti putem prijenosa preko telefona ili interneta te kod kuće slušati riječ Božju i primiti njezin blagoslov.

 

„Zadržat ćemo i nadalje uhodanu praksu službe Božje putem videoprijenosa“, naglasio je okružni apostol s obzirom na situaciju izazvanu pandemijom. Tako se nedjeljom za braću i sestre koji ne mogu fizički sudjelovati na službi Božjoj u svojoj zajednici javno nudi jedan od decentraliziranih livestreama iz okruga na YouTube-kanalu mjesne Crkve. Moguće je to zahvaljujući velikom zalaganju mnogih dobrovoljaca.

 


 

Treća nedjelja došašća - Pripremati put

14.12.2020. Zagreb - Novoapostolska Crkva u Republici Hrvatskoj

 

Pod ovom se misli vodiljom slavila služba Božja na treću nedjelju došašća 2020. godine u svim našim zajednicama.

 

Propovijedi te nedjelje adventa, 13. prosinca 2020. godine, temeljile su se na biblijskoj riječi iz Evanđelja po Ivanu. Ivan za njega (Boga, Sina, Isusa Krista) svjedoči i viče: „Evo onoga za koga rekoh: Onaj koji poslije mene dolazi preda mnom je, jer bijaše prije mene!“ (iz glave 1, red 15)

 

Ivan Krstitelj se smatrao pretečom onoga koji postoji oduvijek – to jest, Isusa Krista. U kalendarskom vremenu došašća vjernici još intenzivnije razmišljaju o tome da su i oni pozvani pripremiti put Gospodinu koji dolazi. U duhu se pripremaju – takorekuć u duhovnom adventu – na ispunjenje obećanja Isusa Krista da će opet doći i svoje uzeti k sebi (vidi Ivan 14,3). Pripremaju se na njegov ponovni dolazak tako što učvršćuju svoje pouzdanje u Boga, svoju ljubav i svoju spremnost da služe Bogu i bližnjemu.

 


 

Prva nedjelja došašća - Pravedni Kralj

29.11.2020. Zürich - Novoapostolska Crkva International

 

Petom nedjeljom u studenom 2020. godine započinje ovogodišnji advent - došašće. Služba Božja na taj dan temeljena je na riječi iz Jeremije 23,5: „Evo dolaze dani – riječ je Gospodinova – podići ću Davidu izdanak pravedni. On će vladati kao kralj i biti mudar, i činit će pravo i pravicu na zemlji.“

 

U vrijeme došašća imamo posebnu priliku razmišljati o Božjim obećanjima. Budemo li se njima bavili, shvatit ćemo da su se ispunila već mnoga Božja obećanja. Već je u Starom zavjetu bilo najava dolaska Mesije, Sina Davidova, a Novi se zavjet temelji na svjedočenju kako se to obećanje ispunilo.

 

Obećanje Otkupitelja

 

Nakon što su pali u grijeh, Bog je ljudima obećao poslati Otkupitelja. Kasnije je obećao Mojsiji da će doći prorok koji će navijestiti volju Božju (usp. Pnz 18,18). Bog je, također, obećao da će Davidovo kraljevstvo potrajati dovijeka (2 Sam 7,16). Naša se današnja biblijska riječ nadovezuje na to obećanje; ona najavljuje vladavinu kralja koji će djelovati prema volji Božjoj („izdanak pravedni“), i koji će po Božjem nalogu biti uspješan i činiti pravo i pravicu na zemlji.

 

Isus kao Kralj

 

Bog je vjeran, on izvršava sve što je obećao. Duh nam Sveti najavljuje da će se rođenjem Isusa Krista ispuniti središnje Božje obećanje (usp. Mt 16,16.17). Po djelovanju Duha Svetoga možemo spoznati da je Isus Krist kralj kojeg je Jeremija bio najavio:

 

• Isus Krist je od Boga bio poslan na zemlju.

• On je na savršeni način ispunio volju Božju tako što se stavio u službu ljudima i donio im mogućnost da se spase.

• Izborio je pobjedu nad zlom.

• Uvjerljivo i odlučno je naviještao volju Božju – njegova riječ obvezuje sve ljude (Iv 12,47.48).

• On je pravedan – ne pruža spasenje na osnovi zasluga i uspjeha (to bi bilo nepravedno, jer svi ljudi nemaju jednake mogućnosti). Isus spašava sve koji u njega vjeruju i koji ga slijede.

 

Duh Sveti otvara pogled u budućnost

 

Ako dopustimo Duhu Svetom da djeluje u nama, svijest o tome učvrstit će našu odlučnost da budemo zahvalni Bogu i da mu iskazujemo svoju ljubav. Duh Sveti nas ne podsjeća samo na prošla obećanja i njihovo ispunjenje, nego nam i ukazuje na budućnost: Bog će poslati svog Sina da sa sobom povede svoju zajednicu (Crkvu). Nakon što Isus Krist na gozbi na nebu objavi svoje kraljevanje (Otk 19,6.7), uspostavit će kraljevstvo mira na zemlji. Tako će se ispuniti plan Božji, jer Bog želi da svi ljudi imaju pristup spasenju. Nitko ne može zaustaviti ostvarenje njegovog plana otkupljenja. Krist će po svojoj milosti opravdati one koji u njega vjeruju i koji ga postojano nasljeduju.

 

Poruka uz prvu nedjelju došašća je veoma jasna: Bog izvršava sve što obeća. Duh Sveti nam uvijek iznova ponavlja: Isus Krist je Sin Božji, on je Otkupitelj, Pomazanik, Kralj!

 


 

Posljednja nedjeljna služba Božja u crkvenoj godini

24.11.2020. Zürich - Novoapostolska Crkva International

 

Četvrta nedjelja u studenom 2020. godine bila je zadnja u prošloj crkvenoj godini (peta nedjelja u studenom je prva nedjelja ovogodišnjeg došašća). Propovijed na posljednjoj nedjeljnoj službi Božjoj u crkvenoj godini odnosila se na vječni život u novom stvorenju.

 

Nauk o događajima koji će se dogoditi u budućnosti (eshatologija) ima svoje temelje u Svetom pismu - kao osnova za odgovarajuće razmišljanje poslužila je riječ iz Druge Petrove poslanice 3,13: „Ali mi očekujemo, prema njegovom obećanju, nova nebesa i novu zemlju, gdje prebiva pravednost.“ Ova glava Petrove poslanice prožeta je riječima ohrabrenja nade u Kristov ponovni dolazak: eshatološki je to događaj na koji se vjernici pripremaju i koji im donosi sjedinjenje s Isusom Kristom – početak neposrednog i neraskidivog zajedništva s trojedinim Bogom. Na kraju – nakon posljednjeg suda - Bog će na mjesto starog postaviti novo stvorenje. Bit će to nova stvarnost, za koju doduše ima slikâ, kao što možemo čitati u Knjizi Otkrivenja 21,1 do 22,5, ali je ljudima danas još nezamisliva. Tada će Bog biti sve u svemu.

 

Oni koji na posljednjem sudu budu našli milost, postat će stanovnicima Božjeg novog stvorenja i moći će biti s njime u vječnom zajedništvu.

 

Božanska pravednost koja određuje novo stvorenje treba već danas u vidu ljubavi i milosrđa kao obilježje zajednica biti vidljiva po djelovanju i životu vjernika.

 

Posljednja nedjelja u crkvenoj godini služi mnogim kršćanima da se spomenu pokojnika, posebno onih koji su umrli tijekom protekle godine.

 


 

Služba Božja s veleapostolom – Prijenos iz Nürtingena 8.11.2020.

9.11.2020. Karlsruhe - Novoapostolska Crkva Južna Njemačka

 

U nedjelju 8. studenog, obnašatelj vodeće duhovne službe u Novoapostolskoj Crkvi - veleapostol Jean-Luc Schnieder - je predvodio službu Božju u Nürtingenu/okrugu Južna Njemačka.

 

Službu su Božju, putem satelitskog i internet prijenosa, mogli pratiti braća i sestre u oko 380-ak crkava u Južnoj Njemačkoj. Prijenos je osim toga vršen i u europske zemlje o kojima duhovno skrbe dušobrižnici iz južnonjemačkog okruga; u Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Ukrajinu.

 

S obzirom na COVID-19 pandemiju prijenos je vršen i preko javnog livestraema. Tako je službu Božju preko YouTube kanala mogao kod kuće pratiti svatko tko trenutno ne odlazi na službu Božju u svoju zajednicu. Na službi Božjoj u zajednici Marienstrasse u Nürtingenu u istoimenom crkvenom okrugu (apostolski okrug Stuttgart) su osim okružnog apostola Michaela Ehricha, domaćina, prisustvovali još i apostoli Jens Lindemann iz mjesne Crkve Zapadna Njemačka i Dirk Schulz iz mjesne Crkve Sjeverna i Istočna Njemačka kao i šest apostola iz južnonjemačkog okruga: Hans-Jürgen Bauer, Jürgen Loy, Martin Rheinberger, Andreas Sargant, Martin Schneufer i Manfred Schönenborn.

 

Oba gosta iz drugih mjesnih Crkava, apostola Lindemanna i apostola Schulza, veleapostol je pozvao da služe, to jest, da se obrate okupljenima i svima koji su putem prijenosa bili povezani. Služba je Božja uživo prevođena na engleski, hrvatski i ruski jezik, te na njemački za gluhonijeme.

 

Isus Krist – prijatelj i brat

 

Kao osnovu za navještaj riječi Božje veleapostol je izrabao biblijski tekst iz Staroga zavjeta: „Prijatelj ljubi u svako vrijeme, a u nevolji i bratom postaje“ (Mudre izreke 17,17).

Veleapostol je najprije istaknuo Isusa Krista kao dobrog prijatelja koji uvijek ljubi svakoga čovjeka. „On nas ljubi uvijek, svojom savršenom ljubavi, pa i kada smo slabi.“ Pa čak i kada ga čovjek zaboravi ili napusti, ljubav Isusa Krista prema njemu se ne mijenja. „To je dokazao i svojim učenicima. Oni su ga napustili, Petar ga je čak i zanijekao, ali su za Isusa i nadalje i uvijek bili njegovi prijatelji. Ljubio ih je kao i ranije, kao i uvijek. Takav je pravi i istinski prijatelj.“

 

Isus je i brat koji sve dijeli s ljudima, rekao je veleapostol i zatim nastavio: „On sudjeluje u našoj patnji, u našoj radosti, u našoj boli.“ S tim u vezi ukazao je na Isusove riječi zapisane kod Mateja 25,40: „Zaista, kažem vam, meni ste učinili koliko ste učinili jednomu od ove moje najmanje braće.“ Naglasio je također da je Isus Krist – Bog, Sin – kao čovjek došao na svijet i postao brat svim ljudima: „On je postao naš brat, postao je sličan nama ljudima da bi nas oslobodio nevolje grijeha.“

 

Služba Božja je glazbeno bila obogaćena nastupima gudačkog kvarteta, dvije sviračice na hrafi kao i izvedbama na orguljama i klaviru. Instrumentalisti su prije službe Božje pripremili prisutne na duhovni doživljaj na koji su čekali. Za vrijeme same službe Božje su svojim iznimno ugodnim i dojmiljivim glazbenim izvedbama naglasili svečanost trenutka i tako barem nakratko gurnuli u zaborav koliko su mjere zaštite protiv pandemije ograničile i glazbene duhovne doživljaje.

 


 

Između Dana zahvale za žetvu i službe Božje za pokojne

12.10.2020. Zagreb - Novoapostolska Crkva u Republici Hrvatskoj

 

Listopad se na sjevernoj polutki zemljine kugle često naziva „zlatnim mjesecom“. Taj mjesec donosi još nešto topline, lijepe zalaske sunca, a lišće drveća zaodijeva šarolikim bojama. Sve to budi u čovjeku osjećaj divljenja za Božja stvorenja!

 

„Tanja je ubila pauka“, viče mlađi brat zaprepašteno. Majka uzima svoje dvoje djece za ruku i priča im o čudesima prirode i kako u Božjem stvorenju svako živo biće ima svoje mjesto. Tanja ju razumije, na način na koji djeca nekad nešto lakše razumiju od odraslih. U Božjem stvorenju sve ima svoje mjesto, pa tako i čovjek. Ima jednako malo beskorisnog raslinja (korova) kao što ima beskorisnih ljudi. Sve i svatko je dio jedinstvenog stvorenja. Ali, budući da je čovjek „došljak na zemlji“ (Ps 119,19), treba se što je moguće obzirnije i s mnogo poštovanja odnositi prema stvorneju i čuvati ga, umjesto da ga uništava! Danas prevladava prvenstveno neki drugi dojam, naime, da čitavo čojvečanstvo – svi mi – vršimo zlodjelo nad Božjim stvorenjem. Mi ljudi se ne odnosimo lakomisleno samo prema zraku, vodi i tlu, već trujemo Božja dobra tako da prijeti opasnost da bude poremećen poredak života na zemlji. „Ne pustošite ni zemlje, ni mora, ni stabala“, stoji zapisano u Bibliji (Otkrivenje 7,3) - jasnije se to ne može izraziti! Kako kaže izreka koja je u međuvremenu postala veoma aktualna: „Tek kad iskrčite šume, zatruje posljednju rijeku, izlovite posljednju ribu, shvatit ćete da se novac ne može jesti.“

 

Zlatno pravilo

 

Na novoapostolskim službama Božjim druge nedjelje listopada bavimo se sa „zlatnim pravilom“. „Sve što želite da ljudi čine vama, činite i vi njima! U tome je sav Zakon i Proroci“ (Matej 7,12). To je zapravo razumljivo samo po sebi, ili možda nije? Već nam sam ljudski razum govori da je bolje paziti ne samo na sebe, nego i na drugoga! Ali situacija i nije baš tako jednostavna. Pravi si kršćanin postavlja pitanje: Kako živim svoje kršćanstvo u svakodnevnom životu? Pazim li samo na sebe ili se brinem i za druge? Odgovor na to pitanje je jednostavan, ali ujedno i težak: prema svom se bližnjemu odnosimo kao što se Isus odnosi prema nama! Značajna izreka iz Evanđelja s tim u vezi glasi: „Kako možeš ljubiti Boga, koga ne vidiš, a ne ljubiš svoga brata koga vidiš?“ Iskrena ljubav prema bližnjemu nije predstava, nije joj svrha da nam javnost plješće!

Život bez laži i obmane, bez sebičnosti, bez manipulacija, bez ponižavanja ili diskriminacije. Kako bi život mogao biti lijep!

 

Sloboda ...

 

Propovijed treće nedjelje listopada nas želi potaknuti na razmišljanje o starom psalmu koji govori o tome kako su Mojsije i narod, nakon što su prošli kroz Crekveno more, zapjevali: „Moja je snaga, moja pjesma – Gospodin jer je mojim postao izbaviteljem. On je Bog moj, njega ja ću slaviti, on je Bog oca moga, njega ću veličati“ (Izl 15,2). Pjesma je to zahvalnosti i poštovanja prema Bogu. Govori o slobodi i oslobađanju: Bog je narod Izraela bio oslobodio iz ropstva u Egiptu i samo je on mogao to učiniti. Prevedeno u današnji svijet kršćana, to znači: Pjevaj pjesmu zahvalnicu Bogu koji te je po žrtvi Isusa Krista oslobodio iz ropstva grijeha – nitko drugi nije to mogao učiniti.

 

... za sve

 

Takvo oslboađanje od grijeha i krivnje seže i preko zemaljskog života. Valja nam se pod geslom: „Otkupljenje za sve ljude“ dobro pripremiti na službu Božju za pokojne početkom studenog: „Ali ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego što su vaša imena zapisana na nebesima“ (Luka 10,20). Bog će se pobrinuti da svi ljudi imaju mogućnost odlučiti se za Isusa Krista. Bog će dovršiti svoje djelo i svima koji nasljeduju Isusa omogućit će da stignu u vječno zajedništvo s njime.

 


 

Služba Božja okružnog apostola nedjelju, 27. rujna 2020. godine

24.9.2020. Zagreb - Novoapostolska Crkva u Republici Hrvatskoj

 

Prijenos službe Božje našeg okružnog apostola nedjelju 27. rujna 2020. iz Sindelfingena moći će se pratiti u svim našim zajednicama koje su opremljene uređajima za satelitski prijem, a emitirat će se i uživo, sad već uobičajeno, na YouTube-kanalu našeg okruga.

 

Služba Božja počinje u 10:00 sati. Prijenos putem interneta počinje u 9:50 sati i dostupan je preko slijedećeg LINKA.

 


Stranica 1 2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novoapostolska Crkva u Republici Hrvatskoj © 2021