Novosti

COVID-19 pandemija: jedinstvene mjere u cijeloj Europi

18.3.2020. Zürich - Novoapostolska Crkva International

 

U cilju doprinosa zaustavljanja COVID-19 pandemije Veleapostol i okružni apostoli iz Europe su ponedjeljak, 16. ožujka 2020, na telefonskoj konferenciji dogovorili nekoliko mjera. Ovdje donosimo najvažnije zaključke:

 

- Do nedjelje, 21. lipnja 2020., privremeno se prekida održavanje službi Božjih i drugih crkvenih okupljanja u okrugu Južna Njemačka i podležnim mjesnim Crkvama.

 

- Pogrebne svečanosti će se dalje održavati u skladu s lokalnim odredbama.

 

- Hitni dušobrižnički posjeti, na primjer na samrtnoj postelji, ili posjeti rodbini umiruće osobe su i dalje mogući.

 

I u ovom nesigurnom vremenu okružni apostoli osjećaju želju i potrebu braći i sestrama ponuditi mogućnost praćenja službe Božje. Stoga će u svojim okruzima 22. i 29. ožujka 2020. održati video-prijenos službe Božje. Te će se službe Božje moći pratiti putem IPTV-a, preko Youtube-kanala i telefonom. Liturgijski, te službe Božje će sadržavati propovijed i oproštenje grijeha, međutim bez slavlja Svete večere.

 

Ostale pojedinosti utvrđuje svaki okružni apostol za svoje područje.

 

Za ponedjeljak, 30. ožujka 2020. zakazana je sljedeća telefonska konferencija okružnih apostola Europe s Veleapostolom. Tada će se ocijeniti trenutno stanje i usuglasiti daljnji koraci.

 


 

Služba Božja Veleapostola

25.10.2018. Zürich - Novoapostolska Crkva International

 

U nedjelju 4. studenog 2018., zajednice okruga Južne Njemačke su pomoću direktnog satelitskog/internetskog prijenosa iz zajednice Fellbach u Njemačkoj proslavile treću ovogodišnju službu Božju za pokojne s veleapostolom Jean-Lucom Schneiderom, međunarodnim predsjednikom crkve.

 

Veleapostola su pratili predsjednik okruga Južna Njemačka, okružni apostol Michael Ehrich, te sedam apostola iz Južne Njemačke, apostol Anatolij Budnyk iz Ukrajine i dva apostola iz drugih mjesnih Crkava: apostol Klaus Katens iz okruga Berlin-Brandenburg i Jörg Steinbrenner iz okruga Sjeverna i Istočna Njemačka.

 

Kao biblijska podloga propovijedi služila je riječ iz evanđelja po Ivanu 2,5. Da je Marija, Isusova majka - koja se u kršćanskoj tradiciji također smatra simbolom Crkve Kristove - pozivala na prakticiranje Isusove riječi, veleapostol je prenio na današnjicu: iskreno vjerujući da je jedino spasenje u Isusu Kristu, vjernici moraju prihvatiti i prakticirati sve aspekte evanđelja. Kao primjer je spomenuo oproštenje i aktivnu ljubav prema bližnjemu. "Ispuni svoj život evanđeljem!", apelirao je.

 

Na početku propovijedi, veleapostol je ukazao na poseban karakter ove službe u kojoj su - na temelju vjerovanja da je spasenje ponuđeno svim ljudima - u ime pokojnih dva službenika zastupnički primili sakramente svetog krštenja vodom, svetog zapečačenja i svete večere. Temelji takvog djelovanja vide se već u doba zajednice u Korintu, gdje su se živi krstili za mrtve (usp. 1 Kor 15,29). "Služba Božja orijentira prema budućnosti", objašnjava vapostol, jer za duše koje su primile krštenje vodom time započinje "život u Isusu Kristu". Usmjerenost ka budućnosti se u službi Božjoj također vidi u očekivanju Kristovog skorog ponovnog dolaska.

 

Svake godine, na prvu nedjelju u ožujku, srpnju i studenom, u Novoapostolskoj Crkvi se održavaju službe Božje za pokojne. Ako je voditelj službe veleapostol ili odgovorni okružni apostol, nakon propovijedi slijedi udjeljivanje sakramenata - na isti način kao što se inače događa -; u ostalim zajednicama se vjernici u posebnoj molitvi spominju pokojnih.

 

Više na temu: Služba Božja za pokojne

 


 

Premijera: Dan mladih Zadar 2018

Lipanj 2018. Zadar - Novoapostolska Crkva u Republici Hrvatskoj

 

Oko tridesetak mladih iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Srbije okupilo se na Dan mladih koji se održavao od 15. do 18. lipnja 2019. u Zadru, hrvatskom turističkom gradu na obali Jadrana.

 

Za veći dio sudionika bio je taj događaj prava premijera - nikada ranije nisu naime imali priliku susresti se s mladima iz okolnih zemalja i s njima razmijeniti mišljenja. Tako neki nisu ni slutili što ih sve očekuje te su došli u Zadar pitajući se što ih to tamo čeka i što je zapravo Dan mladih. Svi su se međutim veoma brzo snašli i udomaćili i velikom radošću osjetili spontanost i otvorenost koja obično vlada na jednom takvom susretu mladih vjernika.

 

Nakon međusobnog upoznavanja sklopljena su prva prijateljstva... Prvi dan susreta mladih posvećen je poticanju zajedništva. U tu su svrhu organizirane rasprave na temu „Služba Božja nakon službe Božje – što od rečenoga nosim sa sobom i kako to ostvarujem?“ S istim ciljem slijedila je i zajednička priprema na službu Božju za mlade kao i zajedničke slobodne aktivnosti – športska takmičenja i igre uz obilje sunca, na moru. Vrhunac Dana mladih bila je službe Božja u nedjelju 17. lipnja 2019. koju je predvodio okružni starješina Stojan Manevski iz Makedonije koji obavlja i funkciju predstojnika za okruge Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija i Srbija. Kao osnovu za svoju propovijed i razmišljanje uzeo je biblijski tekst iz Propovjednika 11, 9 koji glasi: „Zato se raduj, mladiću, za svoje mladosti, i veseli se u danima svoga mladenaštva; idi putovima svoga srca i slijedi želje svojih očiju; ali znaj da će ti za sve to suditi Bog!“ Okružni je starješina Manevski na kraju svog razmišljanja poručio i zaželio mladima da ih u životu prati misao koja se provlačila kroz čitavu svečanu službu Božju: „Uživaj svoj život - i povedi dragoga Boga sa sobom!“

 

„Dok se sljedeće godine vjernojatno svi ne vidimo opet“ – izražavali su mladi sudionici svoje radosno iščekivanje međunarodnog Dana mladih 2019. koji će se od 30. svibnja do 2. lipnja 2019. održati u Düsseldorfu. Razišli su se uz pozdrave i izrađavajaći nadu: „Do skorog viđenja u Düsseldorfu!“

 


Stranica 1 2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novoapostolska Crkva u Republici Hrvatskoj © 2020