Organizacija

Strukturu Novoapostolske Crkve International sačinjava više mjesnih Crkava, koje predvode okružni apostoli. Predvoditelj i vrhovni duhovni autoritet Crkve je Veleapostol. Službu Veleapostola obnaša od blagdana Duhova 2013. godine Jean-Luc Schneider. Položaj Veleapostola možemo usporediti s položajem koji je među prvim apostolima zauzimao apostol Petar.

 

Najbliži suradnici Veleapostola su okružni apostoli, a njima pomažu apostoli. Okružni apostoli su ujedno i predsjednici pojedinih mjesnih Crkava. Za mjesnu Crkvu Južna Njemačka, koja se organizacijski brine i o Hrvatskoj, nadležan je okružni apostol Michael Ehrich.

 

U obavljanju regionalnih zadaća apostolima pomažu svećenici (biskupi, okružni predstojnici i predstojnici zajednica). Središte crkvenog života su pojedine zajednice. Apostoli povjeravaju vodstvo zajednice predstojnicima zajednica i njihovim zamjenicima. Predstojnicima zajednice pomažu ostali svećenici i đakoni.

 

Gotovo 9 milijuna novoapostolskih kršćana koji žive na svih pet kontinenata okupljeni su u oko 65.000 zajednica, a pripadaju svim socijalnim slojevima, rasama i generacijama.

 

Vodstvo Crkve u RH

 

Dušobrižnička i organizacijska skrb za sve zajednice u RH u rukama je okružnog apostola Michaela Ehricha. Zajednice u Hrvatskoj čine okrug povjeren predstojniku okruga, okružnom starješini Stojanu Manevskom, kojega u toj zadaći podržavaju predstojnici zajednica, svećenici i đakoni.

 

Novoapostolska Crkva u Republici Hrvatskoj © 2020