O vjeri > Sakramenti

Novoapostolska Crkva poznaje tri sakramenta koje je predodredio sam Bog.

 

Sakrament Svetog krštenja vodom je prvo i osnovno posredovanje milosti trojedinoga Boga čovjeku. Po tom se sakramentu ispire istočni grijeh i osoba se prima u zajedništvo onih koji vjeruju u Isusa Krista i priznaju ga kao svog Gospodina. I djeca mogu primiti sakrament Svetog krštenja. Kad se krste djeca, svoju vjeru u Evanđelje priznaju roditelji.

 

Sveta večera je slavlje radosti i spomena. Ona nas podsjeća na žrtvu i smrt Sina Božjega koji se unatoč svojoj nedužnosti dao razapeti za grijehe čovječanstva. „Tijelo i krv“ Isusovi daju se danas kao kruh i vino u obliku hostije. Blagujućih ih u vjeri, čovjek u sebe prima Isusovu narav i dobiva snagu da bi nadvladao sve što bi moglo priječiti vječno spasenje njegove duše.

 

Sakramnet Svetog zapečaćenja je udjeljivanje Duha Svetoga. Oba sakramenta, Sveto krštenje vodom i Sveto zapečaćenje, čine zajedno ponovno rođenje iz vode i Duha. Nanovorođena osoba postaje kroz sakramente  ud u Kristovom tijelu i baštinik vječne slave. Kao i u Pracrkvi i danas apostoli polaganjem ruku (djeci i odraslima) udjeljuju Duha Svetoga.

 

Novoapostolska Crkva u Republici Hrvatskoj © 2017