Darovi / Žrtve > Žrtva

Premda se dušobrižničke i organizacijske zadaće u Novoapostolskoj Crkve najvećim dijelom obavljaju volonterski i sve se usluge čine bez naknade, Crkvi su potrebna financijska sredstva, na primjer, za gradnju i održavanje crkava kao i za troškove središnje uprave.

 

Troškove nastale obavljenjem tih raznih zadataka Crkva financira iz žrtava svojih članova. Žrtve su dobrovoljne i anonimno se stavljaju u sandučiće za milodare koji se nalaze u prostoriji ili predsoblju same crkve. Moguće su i neposredne uplate na račun Crkve. Ne ubire se nikakav crkveni porez.

 

Novoapostolska Crkva svojim članovima ne propisuje visinu financijskih darova. Slijedom biblijskog naputka kao mjerilo vrijedi „desetina“ (usp. Br 18, 24). Bog blagoslivlja svaku žrtvu prema božanskom zakonu o sjetvi i žetvi.  Ljudima izvan Crkve nije jednostavno razumjeti da se te žrtve u novcu daju bez ikakvog izvanjskog pritiska.  Iskustvo božanskog blagoslova mora svatko sam doživjeti.

 

Vrijedi načelo da se naše žrtve u vidu milodara ili uplate na račun Crkve koriste za sveopće financiranje  troškova Crkve.

 

Novoapostolska Crkva u Rep. Hrvatskoj

Starotrnjanska 28

10000 Zagreb

IBAN: HR09 2407 0001 1006 13495

BIC: OTPVHR2X

 

Novoapostolska Crkva u Republici Hrvatskoj © 2020