Žrtva zahvalnica 2021.

Blagdan zahvale za žetvu nam je i ove godine nudio priliku i mogućnost da se prisjetimo proteklog vremenskog razdoblja te da Bogu zahvalimo za sva duhovna i materijalna dobra koja nam je učinio te da ga hvalimo i slavimo. Slaviti ga možemo i trebamo i riječima i djelima. Dok prilikom zahvaljivanja često imamo pred očima iskustva koja smo osobno stekli, prilikom iskazivanja hvale i slave Bogu mislimo na svog nebeskog Oca i Stvoritelja svega svijeta. Iskazivanje hvale i slave Bogu ne ovisi dakle o našoj osobnoj životnoj situaciji.

Ako Bogu zahvaljujemo iz ljubavi, onda ćemo se i prema svom bližnjemu odnositi s ljubavlju. Ta se ljubav očituje, između ostalog, i po tome da pristupamo k ljudima kojima je potrebna duhovna ili materijalna pomoć.

Uz slavljenje Blagdana zahvale za žetvu mogli smo Gospodinu prijeniti i svoju dodatnu financijsku žrtvu. Na taj način podržavamo djelovanje naše Crkve širom svijeta ali i rad u našim zajednicama.