Spotlight 02/2022: „Učiti iz primjera“

Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu.

Fil 2,5

Mišljenje je unutarnji stav osobe — kaže okružni apostol Michael Ehrich (NAC Južna Njemačka). Dobro je ako se za primjer uzme ponašanje Isusa Krista.

Iz iskustva znamo: ponekad se isto ponašanje može poduzeti iz različitih stavova. Primjer: Kajin i Abel prinijeli su svoje žrtve Gospodinu, premda u različitom stavu. Bog je milostivo gledao na Abelovu žrtvu, ali ne i na Kajinovu žrtvu (Postanak 4,3 nadalje). Zasluženo je to različitim stavovima kojima su braća prinijela žrtve.

U poznatim, jednostavnim primjerima, Isus je također govorio o nekim stavovima i načinima razmišljanja. Htio je ljudima jasno dati do znanja koliko je važno pogledati u svoje srce:

  • U prispodobi o farizeju i cariniku, Gospodin pokazuje da Bog daje svoju milost onima koji mu prilaze u poniznosti – a ne onima koji inzistiraju na svojim djelima (Luka 18,9-14).
  • Prispodoba o sijaču ukazuje da je potrebno pobožno srce da bi se razumjela i primila Božja riječ (Luka 8,15).
  • Prispodoba o okrutnom dužniku jasno pokazuje da se milost može primiti samo ako se milošću odnosi i prema bližnjemu (Matej 18,23-35).

“Zajedno u Kristu” geslo je za ovu godinu. Biti “u Kristu” znači biti svjestan svoga stava i svjestan zajedništva s Njim. Isusov stav je savršen primjer: bio je prisno povezan s Ocem, ponizno je ispunio svoj zadatak i okrenuo se svim ljudima u ljubavi. Čineći to, jasno je imenovao grijeh i na savršen način poučavao evanđelje.

Evo nekih ponašanja koje možemo naučiti iz primjera Isusa Krista:

  • Gospodin je vidio potrebe ljudi. — Suosjećanje za one koji su u potrebi također se mora pronaći u nama.
  • Isus Krist se okrenuo prema ljudima u ljubavi. Mnogi su mu dolazili tražeći pomoć. Nikome nije rekao “… nemam vremena za tebe…”. — Molimo za druge, uzmimo si vremena, pružimo praktičnu pomoć. To pokazuje ljubav prema Bogu i bližnjemu.
  • Sin Božji bio je ponizan. Nije mu bilo teško pokloniti se svojim učenicima (Ivan 13,1 nadalje). — Zadržimo poniznost pred Gospodinom, ne uznosimo se iznad drugih i budimo spremni na služenje i žrtvu.

Stoga ovu godinu želimo iskoristiti da još više urarastemo u stav Gospodina Isusa. Što smo više svjesni zajedništva s Kristom Isusom, to će nam uspjevati još lakše.