Live-streaming nedjeljom

Nastavljaju se decentralizirane nedjeljne službe Božje putem videoprijenosa.

Ponuda da vjernici službu Božju mogu pratiti putem telefona i videa, vjernicima je pouzdan oslonac u ovo nemirno i nesigurno vrijeme. Kada se zajednica okuplja na službu Božju, svejedno je li fizički prisutna ili povezana tehnikom, ona zajedno moli i sluša riječ Božju, osjeća unutarnju sigurnost i mir. Takvo druženje omogućuje dublji doživljaj Božje ljubavi i svemoći kao i vječnoga života.

Linkovi crkvenih okruga ili mjesnih Crkava: