Pregled službi Božjih u ožujku 2023.

Propovijed na službi Božjoj za pokojne nas poziva na razmišljanje o slici pastira i stada. Bog se u svojoj ljubavi obraća živima i mrtvima i pritom ne pravi nikakve razlike među ljudima prema njihovoj nacionalnosti, društvenom položaju ili pak njihovom ponašanju. Isus Krist poziva sve ljude da ga nasljeduju. Vjerujući u Isusa Krista, živeći prema evanđelju i primajući sakramente, vjernik se priprema na svoje uskrsnuće i vječno zajedništvo s Bogom.

U uskršnje se vrijeme spominjemo središnjeg događaja spasenja i obećanja koja su s njime povezana. Spominjemo se uspostave Svete večere, Isusove patnje i smrti na križu. Ujedno si dozivamo u svijest da ti događaji služe našem spasenju i da se zahvaljujući njima možemo osloboditi od vlasti zla.

U središtu druge nedjeljne službe Božje je, s jedne strane, savladavanje raznih razočaranja, a s druge strane Božja briga o čovjeku. Mnogi od nas su možda razočarani jer Gospodin još uvijek nije došao ili zato jer vjera naizgled nema nikakovog utjecaja na njihove životne uvjete. Takvih i sličnih razočaranja bilo je kroz sva vremena i uvijek su mogla, a i danas mogu oslabiti čovjekovu vjeru. Propovijed treba učvrstiti čovjekovu vjeru u Isusa Krista i jasno mu poručiti da on poznaje njegove potrebe, da suosjeća s njegovim patnjama, da brine o njemu – premda ne ispunjava sve njegove želje i prošnje – te da mu pomaže da prevlada razočaranja.

Propovijed treće nedjeljne službe Božje u ožujku u prvi plan stavlja vlast i moć Isusa Krista. Kao ljudi svi smo mi izloženi vlasti zla; unatoč mnogim spoznajama i sposobnostima ne možemo vlastitom snagom pobijediti zlo koje nas odvaja od Boga. Po svojoj žrtvi, smrti i uskrsnuću Isus Krist ima vlast osloboditi nas zla. Propovijed ističe moć i vlast Božju i upućuje nas da tu radosnu vijest naviještamo u svom osobnom okruženju. Ako želimo imati zajedništvo života s Isusom Kristom, moramo naučiti cijeniti i poštivati svog bližnjega, prepoznavati njegovu nevolju i odnositi se prema njemu kao što bi to činio sâm Isus Krist.

Četvrte se nedjeljne službe Božje u ožujku spominjemo čina kojim je Isus Krist uspostavio Svetu večeru. Gospodin poziva svoje sljedbenike, premda su grešnici, da blaguju kruh i vino po kojima im poklanja svoje tijelo i svoju krv. Slavljenje Svete večere odvija se naočigled neprijatelja, dakle sotone, koji želi spriječiti naše spasenje. Za tim stolom ispovijedamo svoju vjeru u Isusovu smrt, uskrsnuće i njegov ponovni dolazak.