Jedno stado i jedan pastir

Imam i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovčinjaka; i njih mi treba dovesti; one će čuti glas moj, te će biti jedno stado i jedan pastir.

Iv 10, 16

Stado u biblijskoj jezičnoj terminologiji simbolizira Crkvu Kristovu, zajedništvo vjernika koji nasljeduju Isusa Krista. Sâm Bog odabire one koji će se uključiti u to zajedništvo (Iv 10,9; 6,65). Bog želi da se spase svi ljudi te im daje mogućnost da pristupe Kristu. U ovo naše vrijeme poziva ovdje na zemlji i na onostranom svijetu k sebi one koje je izabrao da budu kršteni vodom i Duhom; on poziva izabrane da dođu i prihvate poziv živih apostola. Izabrani su pozvani naviještati evanđelje u svom okruženju, biti dijelom Kristove zaručnice i ubrojiti se u kraljevsko svećenstvo u tisućgodišnjem kraljevstvu mira.

Pomoć ljudima koji su daleko od Boga

Primarno značenje Isusovih riječi iz Iv 10,16 izraženo je porukom da ponuda spasenja nije upućena samo Židovima. „Ovčinjak“ možemo promatati i kao sliku različitih duhovnih stanja u kojima se nalaze ljudi ovdje na zemlji, ali i oni u vječnosti. Neki od izabranih se još uvijek nisu priključili Kristovom stadu. Zasada ostaju još u onim duhovnim „stanjima“ koja su manje ili više udaljena od Boga.

Trebamo, međutim, imati na umu da stanje u kojem se čovjek nalazi nije određeno njegovim životnim okolnostima. Udaljenost koja ga razdvaja od Boga posljedica je, naime, njegovih osobnih odluka, načina kako i koliko koristi svoju savjest i svoj razum prilikom dono-šenja svojih odluka. Ima ljudi koji u nevolji čine dobro, ali ima i onih koji čine zlo dok provode svoj lagodan i udoban život.

Isus Krist pobjeđuje sve što razdvaja

Ljubav Isusa Krista jednaka je prema svim ljudima bez obzira koliko su udaljeni od njega. Spomenimo ovdje samo Zakeja ili kralja Šaula!

Čovjek svojim ponašanjem ne može nikako utjecati na Boga da ga izabere. Bog poziva k sebi ljude iz svih društvenih slojeva. Oni koje on izabire da se nanovo rode iz vode i Duha nisu ništa bolji od onih koji nisu izabrani; oni samo imaju određenu zadaću koju trebaju obaviti.

Krštenje izabranih pokojnika i njihovo primanje Duha

Izabranici moraju „prepoznati“ Kristov glas – moraju vjerovati u naviještanje evanđelja, prema njemu živjeti i pritom ne tražiti dokaze ili objašnjenja. Njihova ih vjera treba potaknuti da napuste svoje „stado“ i da krenu za Kristom. Čim pokažu odlučnost i spremnost odreći se sotone i predati se Kristu, mogu primiti krštenje vodom i pridružiti se Kristovom stadu. Nakon toga mogu po apostolima koji djeluju na zemlji primiti dar Duha Svetoga koji im daje mogućnost da kao prvenci uđu u kraljevstvo Božje.

Prvenci – živi i pokojni – koji budu spremni, moći će o ponovnom dolasku Isusa Krista zaodjenuti uskrslo tijelo. Bit će sjedinjeni u Kristu i zauvijek će prebivati kod njega.

Misli iz nedavne službe Božje našeg Veleapostola