Cvjetnica: Krist je kralj

„Ne boj se, kćeri sionska! Evo kralj tvoj dolazi sjedeći na magaretu.“ To njegovi učenici ne razumješe tada; ali kada se Isus proslavi, sjetiše se da je to bilo o njemu pisano i da su njemu to učinili.

Iv 12, 15.16

Na Cvjetnicu se spominjemo Isusovog ulaska u Jeruzalem. Isus je poslao dvojicu svojih učenika da odu u grad potražiti jednog magarca i da mu ga dovedu. Oni su učinili kako im je Isus rekao i doveli mu magarca. Isus je sjeo na njega i tako se uputio u grad; putem ga je pozdravljalo veliko mnoštvo koje mu je oduševljeno klicalo kao što se obično dočekuje kralja.

Isus donosi kraljevstvo Božje

Sâm Isus je jasno rekao da njegovo kraljevstvo nema ništa zajedničkog sa zemaljskom vlašću (usp. Iv 18,37), i da se njegova moć ne očituje ljudskom snagom. Gospodin je isto tako jasno rekao da kraljevstvo Božje daleko nadilazi sve ono što svjetovni vladari mogu učiniti. Unatoč svemu njegovi učenici nisu shvaćali duhovnu dimenziju kraljevstva Božjeg. Tek nakon njegove smrti na križu i njegovog uskrsnuća njegovi su učenici shvatili riječi koje je o njemu zapisao prorok Zaharija (Zah 9,9).

Najveća moć njegove vlasti je ljubav Božja koja se u njemu utjelovila i tako postala vidljiva i nama ljudima. Iz te božanske ljubavi je Kristu bilo moguće prinijeti svoju žrtvu i slomiti moć grijeha. Ta je ljubav nepromjenjiva i vječna a namijenjena je svakom čovjeku.

Isus donosi pravednost Božju

Isus je živio u pravednosti na ovoj zemlji i utjelovljavao je pravednost Božju. Toj pravednosti pripadaju još ljubav i milost. Po Isusovoj se žrtvi čovječanstvu nudi milost Božja i tek po njoj može zajedništvo čovjeka s Bogom postati stvarnost.

Isusova riječ i njegovo djelo nam omogućuju da spoznamo da je ljudsko shvaćanje pravednosti nedostatno i da je pravednost Božja daleko iznad toga. Isus Krist je kralj i gospodar Crkve. Mi želimo vršiti njegovu volju te svojim ponašanjem i govorom jasno svjedočiti njegovu pravednost. Ona se pokazuje, između ostalog, po načinu kako se obraćamo drugome, koliko smo mu spremni pomagati i koliko ga toleriramo u njegovoj različitosti i posebnosti.

Isus je pobjednik

Oni koji su klicali Isusu prilikom njegovog ulaska u Jeruzalem, brzo su se okrenuli od njega. Nadali su se nečem drugom, očekivali su naime da će ih osloboditi rimske vlasti i da će ponovno uspostaviti kraljevstvo u Izraelu. Na kraju je izgledalo kao da je zlo pobijedilo. Uvjereni smo da se kraljevstvo Isusa Krista ne može dovoditi u pitanje čak i kada zlo razvija svoju moć. Nitko i ništa ne može promijeniti Božji plan spasenja. Isus će doći po svoju zaručnicu – zajednicu – i konačno će uspostaviti kraljevstvo mira kako bi svi ljudi svih vremena upoznali ljubav i pravednost Božju.