Veliki petak: Živimo Gospodinu

Ljubav Kristova potpuno nama ovladava pri ovoj pomisli: Jedan je umro mjesto sviju, dakle, oni su svi umrli. A on je umro mjesto sviju, da živi ne žive više za same sebe, nego za onoga koji je umro i uskrsnuo za njih.

2 Kor 5, 14.15

Sin Božji je postao čovjekom da bi ljudima objavio ljubav Božju. Isus Krist je pokazao da Bog ljubi sve ljude, neovisno o njihovom podrijetlu i njihovom socijalnom položaju. Njegova žrtva svjedoči o njegovoj solidarnosti s prezrenima, sa svima koji trpe i umiru. Razapinjanje na križ bila je posebno ponižavajuća kazna, kakvu je antičko društvo predviđalo za one koje nije smatralo dostojnima da žive u njegovoj sredini. Prihvaćajući svoju žrtvu na križu, i spuštajući se tako na razinu s najgorim zločincima, Isus je zapravo pokazao da Bog želi spasenje svih grešnika.

Oslobođenje od ropstva grijehu

Krist je umro za nas, da bi nas osobodio od robovanja grijehu:

  • Kao pravi čovjek pobijedio je zlo tako što je unatoč svim nedaćama i poteškoćama ostao vjeran Bogu i premostio udaljenost koja je čovjeka odvajala od Boga.
  • Svojim je primjerom razotkrio pravu narav grijeha. Isus Krist nije počinio nikakav grijeh, jer je na savršeni način ljubio Boga i svog bližnjega. Mi dakle činimo grijeh kada ne ljubimo Boga i svog bližnjega kako nam je to Isus pokazao svojim životom.
  • Zahvaljujući njegovoj žrtvi možemo steći oproštenje svojih grijeha.

Isus je umro da bi svi ljudi mogli biti spašeni. Pavao kaže da su oni koji vjeruju u Krista umrli zajedno s njime (Rim 6,3.4). Ne moraju umrijeti kao Krist, jer im on u svojoj ljubavi omogućuje da imaju udjela u zasluzi koju je on stekao smrću na križu i čisti ih od njihovih grijeha. Isus, koji nikada nije griješio, bio je spreman umrijeti kao najgori grešnik da bismo mi, koji stalno griješimo, mogli vječno živjeti, kao da nismo nikada sagriješili.

Vjera u Isusa donosi spasenje

Za stjecanje vječnoga spasenja neophodno je potrebno nasljedovati Isusa Krista i vjerovati

  • u ljubav Božju – osoba, život i smrt Isusa Krista konačno dokazuju da Bog ljubi sve ljude.
  • u milost – bez Isusove žrtve ne bismo mogli ući u zajedništvo s Bogom.
  • u njegovu riječ – Isusov nauk je istina, univerzalna i neopoziva.

Vjera očituje svoju snagu ljubavlju (Gal 5,6). Kristova ljubav prema nama potiče nas da i mi njega ljubimo:

  • Nastojimo živjeti prema njegovoj volji kako bismo mu se svidjeli.
  • Ozbiljno shvaćamo grijeh – budući da znamo koliko je Krist za nas trpio. Da bi naši grijesi mogli biti oprošteni, ozbiljno shvaćamo milost.
  • Težimo za zajedništvom s njime i aktivno se pripremamo na njegov ponovni dolazak.

Misli Veleapostola