Pregled službi Božjih u svibnju 2023.

Obećanja dolaska Duha Svetoga u Starom zavjetu po prorocima i u Novom zavjetu po Isusu Kristu središnja su tema naših nedjeljnih službi Božjih u svibnju. Razmatrajući razne vidove tih obećanja pripremamo se na proslavu blagdana Duhova.

Djelovanje Duha Svetoga u Starom zavjetu središnja je tema službe Božje prve nedjelje u mjesecu. Bog, Duh Sveti, djeluje od vječnosti i živi u jedinstvu s Bogom, Ocem i Bogom, Sinom. Duh Sveti ispunjavao je proroke i kraljeve, ali tada još nije djelovao sakramentalno. Na potrebu temeljite duhovne obnove čovjeka ukazuje već prorok Ezekiel. Ona je po našem shvaćanju moguća i ostvariva jedino po sakramentu Svetog zapečaćenja.

Na službi Božjoj druge nedjelje pozvani smo razmišljati kako je Isus Krist prije svog uzašašća na nebo najavljivao dolazak Duha Svetoga. Duh Sveti je također onaj koji čuva od zaborava sve što je Isus činio i naviještao. On skrbi i jamči da se evanđelje može naviještati primjereno i ispravno.

Služba Božja na blagdan Kristovog uzašašća nas poziva da slijedimo Isusa Krista. Uskrsli se vratio u Božju vječnu slavu i od tada šalje vjernike u sav svijet da svjedoče o istini evanđelja. I ova služba Božja treba učvrstiti našu nadu da će Isus tako sigurno opet doći kao što je i uzašao na nebo.

Propovijed treće nedjelje nam treba pojasniti da su vjera i dar Duha Svetoga uzajamno povezani. Dar Duha Svetoga se, naime, može razvijati samo po vjeri u Isusa Krista i na taj način prožimati i određivati čovjekov život.

Na blagdan Duhova kršćanstvo se spominje poslanja Duha Svetoga i dovršenja Božje samoobjave kao Oca, Sina i Duha Svetoga. Blagdan Duhova slavimo ujedno i kao dan osnivanja Kristove Crkve.