Daj priliku vjeri!

Nije Gospodin sklopio taj Savez s našim ocima, nego baš s nama svima koji smo danas ovdje živi.

Pnz 5, 3

Tekst Ponovljenog zakona 5, 3 nam ukazuje da Savez i Zakon imaju značenje i za buduće generacije. Savez i Zakon nisu dakle samo povijesne činjenice na koje se možemo osvrtati, nego su i vrijednosti sadašnjeg trenutka koje čovjek mora uvažavati ovdje i sada.

Ovaj biblijski tekst poručuje kršćanima isto tako da sklapanje Saveza po Isusovoj smrti na Golgoti nije samo povijesni događaj, nego ujedno i događaj koji djeluje sada i koji će djelovati u budućnosti. Zahtjevi koji se s njime povezuju ne vrijede samo za generaciju očevidaca, nego se odnose na sve koji vjeruju u Krista. Ljubav prema Bogu i bližnjemu neraskidivo je povezana s nasljedovanjem Krista.

Vjera je naša stvar

Neki smatraju da je vjera u evanđelje staromodna praksa. Po njima je vjera za ljude koji žive u prošlosti i odnosi se na stvari koje danas nemaju više nikakve vrijednosti. Evanđelje govori o Bogu kao Stvoritelju svih stvari, Svemogućem i Milosrdnom koji nam po žrtvi Isusa Krista poklanja spasenje. Vjera u Isusovu smrt i uskrsnuće može nam i danas biti mjerilom našeg razumijevanja stvarnosti. Ona je jamac koji donosi samo dobro i pozitivno, pobjeđuje smrt i ispunjava život pobjedama.

Po evanđelju spoznajemo tko smo

U svjetlu evanđelja prepoznajemo sâmi sebe kao ljude kojima je potrebna pomoć i koji se ponekad ponašaju sebično. Veoma često smo zaokupljeni traganjem za sâmima sobom i pritom zaboravljamo na bližnjega. Po vjeri u Krista spoznajemo da nam upravo povezanost s bližnjim može pomoći da nađemo sâmi sebe, da bolje upoznamo sâmi sebe i da se ostvarimo. Riječ je o samoostvarenju koje se ostvaruje bez egoizma, jer proizlazi iz suosjećanja s drugima.

Evanđelje nam nudi mjerila za naš život

Evanđelje nas upućuje na mjerila prema kojima možemo bolje razumjeti stvarnost i sâme sebe. Po vjeri dolazimo do prave slike o svom duhovnom stanju, a po svojim željama i zamislima možemo prepoznati svoju grešnost. Na taj način smanjujemo rizik da se pre-cijenimo i previše očekujemo od sebe. Ujedno, tako nećemo očajavati zbog stanja u svijetu u kojem prevladavaju nepravda i nasilje. Po vjeri spoznajemo i doživljavamo da sadašnje kraljevstvo Božje omogućuje i dobro i mir. Izvjesnost Kristovog ponovno dolaska i novoga svijeta, u kojem će ljudi živjeti u uzajamnom miru i u zajedništvu s Bogom, daje nam pozitivnu nadu koju ne mogu pomutiti ni zlo ni ljudska podlost. Na taj način stječemo i snagu da se ovdje i sada zauzimamo za čovječanstvo i za očuvanje svijeta i da ne odustajemo od toga čak ni kada ne vidimo brze rezultate svoga truda.