Uzašašće: Slijediti Isusa Krista

Tada Isus reče: „Još sam malo vremena s vama pa odlazim k onomu koji me posla.“

Iv 7, 33

Bog, Sin, napustio je vječnu slavu da bi ljudima donio spasenje. Vratio se tamo natrag nakon što je ovdje na zemlji obavio svoju zadaću. Ne kao anđeo koji se nakon obavljena posla vraća na nebo, nego kao utjelovljeni Sin Božji. Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek, prvi je čovjek koji je, zaodjenut proslavljenim uskrsnim tijelom, mogao ući u Božju vječnu slavu. Činjenica da Uskrsli nije ostao na zemlji, podsjeća nas da se spasenje ne sastoji samo od toga da u vječnosti budemo oslobođeni patnje i grijeha, nego da uđemo u Božju slavu!

Isus Krist ljubi čovjeka i nakon što se vratio k Ocu

Uskrsli je s desne strane Bogu i zauzima se za nas (Rim 8, 34). Dijeli naše brige s nama i dolazi u pomoć onima koji su mu blizu (Heb 4, 14-16). Po Duhu Svetom on je neprestano i posvuda sa svojima. Opet će doći da nas uvede u svoju vječnu slavu.

Isusovi sljedbenici moraju vjerovati u njega, a da ga pritom ne vide

Mi danas živimo u vremenu kada treba vjerovati (Heb 11, 1). Budući da ne možemo vidjeti Krista, moramo vjerovati svjedočanstvu prvih apostola i objavama Duha Svetoga. Zahvaljujući djelovanju Duha Svetoga, Isusa Krista možemo susresti u njegovoj riječi, u sakramentima i u zajedništvu vjernika.

Isus nas šalje

Isus nas šalje u svijet da nastavimo njegovo djelo. Poput Isusa i mi smo pozvani da se pouzdajemo u Boga i da drugima skrećemo pažnju na volju Božju (usp. Lk 19, 12-26). Krist nas poziva da služimo jedan drugome i pritom slijedimo njegov primjer (usp. Iv 13, 14.15). On dolazi k nama u osobi siromaha, stranca, bolesnika ili zatvorenika kojemu je potrebna tuđa pomoć (usp. Mt 25, 35-45). Naravno da od nas ne očekuje da riješimo sve probleme u kojima se nalaze ljudi na ovome svijetu. Očekuje od nas jedino da posvjedočimo svoju ljubav prema onima koji su u potrebi i nevolji.

Isus će opet doći kao što je i otišao

Isus će na isti način opet doći kao što je i uzašao na nebo (usp. Dj 1, 11). Kao što je ljudskom razumu neshvatljiv misterij Isusovog uskrsnuća i uzašašća jednako neshvatljiv je i njegov najavljeni ponovni dolazak. On će uzeti k sebi one koji su izvršili nalog koji im je povjerio, to jest da ljube Boga i svog bližnjega sve do kraja. Još samo kratko vrijeme i on će nas uvesti u svoju slavu!

Misli Veleapostola