Duhovi: Služiti u snazi Duha Svetoga

Uistinu, Bog nam nije dao duha bojažljivosti, već duha snage, ljubavi i trijeznositi.

2 Tim 1, 7

Na Pedesetnicu se ispunilo Isusovo obećanje: njegovi su učenici odozgo primili snagu koja ih je osposobila da postanu njegovim svjedocima (usp. Dj 1,8). Po ponovnom rođenju iz vode i Duha postali smo dijelom kraljevskog svećenstva koje ima nalog i zadaću da riječima i djelima naviješta evanđelje (1 Pt 2,9). Bog nam je ujedno dao dar Duha Svetoga, to jest snagu koja nam omogućuje da izvršimo taj nalog.

Služiti Kristu znači biti izložen nezgodama i neugodnostima. Naša se današnja biblijska riječ odnosi na Timoteja, tj. slugi kojoj je Pavao dao nalog da poučava i vodi zajednicu. S obzirom da je Pavao svjestan poteškoća koje Timoteja očekuju, poziva ga da ne obeshrabri. Polaganjem ruku apostola, Timotej je stekao punomoć činiti ono što se od njega očekivalo. Samo je o njemu ovisilo hoće li ju koristiti na pravi način.

Taj se savjet ne odnosi samo na dušobrižnike, već na svakoga tko je kršten Duhom Svetim. Vjerujmo čvrsto u svoje Sveto zapečaćenje! Bog je doista u nas položio svoju snagu. Ako dopustimo da Duh Sveti preuzme vlast nad našim životom, moći ćemo nadvladati sve poteškoće!

Duh snage

Nemojmo se bojati kada upadnemo u kušnje! Duh Sveti nas podsjeća da je Krist na našoj strani i da ima svu vlast (usp. Mt 4,35-41). Nemojmo se bojati da će nam nedostajati išta što je potrebno za duhovni život: Duh Sveti nas uči da trebamo imati pouzdanja u našeg nebeskog Oca (Rim 8,14-16). Nemojmo brinuti o svojoj budućnosti: Bog nas je učinio svojim baštinicima a kao jamčevinu nam je dao dar Duha Svetoga. Možemo dakle biti uvjereni da ćemo primiti baštinu ako ustrajemo i ostanemo mu vjerni.

Duh ljubavi

Po Svetom zapečaćenju Duh Božji se trajno nastanio u nama i svoju ljubav izlio u naše srce. Uvjereni smo da nas ništa i nitko ne može rastaviti od ljubavi Božje (Rim 8,38.39). Duh Sveti probuđuje u nama ljubav prema Bogu i bližnjemu. Naš je prioritet slijediti Isusov primjer i ne odustati od ljubavi bez obzira što se dogodilo. Takav stav srca pomaže nam da nadvladamo svaki mogući poraz i razočaranja.

Duh trijeznosti

Budući da nam Duh Sveti poklanja udio u svom životu, možemo između ostalog, vladati sâmima sobom. Naša ljubav prema Bogu omogućuje nam da opušteno prihvaćamo kušnje (Rim 8,28) i poklanja nam mudrost u napastima. Po njoj smo u stanju nadvladati ljutnju i požudu kako nas one ne bi udaljile od Boga. Naša usredotočenost na Krista pomaže nam da ne precjenjujemo sami sebe. Ljubav prema bližnjemu dovodi nas do toga na se obazrivo koristimo svojim darovima.

Želimo se prepustiti Duhu Svetom da nas vodi. Zahvaljujući njegovom djelovanju možemo unatoč svim poteškoćama nastaviti putem prema svom cilju: da u vječnosti služimo i vladamo zajedno s Kristom!

Misli Veleapostola