Pregled službi Božjih u lipnju 2023.

Prva nedjeljna služba Božja u lipnju posvećena je razmišljanju o Božjem Trojstvu. Svake godine na službi Božjoj prve nedjelje nakon blagdana Duhova svoju pažnju posvećujemo toj središnjoj tajni kršćanske vjere. Čovjekova se pripadnost kršćanstvu ocjenjuje već prema njegovoj odlučnosti kojom priznaje i prihvaća Božje Trojstvo. Ono je – pored Svetog pisma i krštenja spona poveznica između različitih kršćanskih konfesija. Značajni aspekti nauka o Trojstvu prikazani su i u našem Katekizmu 3.2.

Sadržaj propovijedi na nedjeljnim službama Božjim druge i treće nedjelje su narav i zadaća Crkve Kristove. Najvažnija slika o Crkvi je ona o „Tijelu Kristovu“: U Poslanici Rimljanima 12, 4.5 vjernici su nazvani „udovima“ tijela Kristova. Pritom se autor naslanja na tada uobičajeno shvaćanje prema kojem je država bila organsko tijelo a pojedinac njezin ud. Članovi svake zajednice imaju različite darove, pa su prema tome različite i njihove zadaće. Svi su oni, međutim, međusobno povezani i služe jedan drugome“ (KNaC 6.2.3.1).

Posljednja nedjeljna služba Božja u lipnju služi nam kao duhovna priprema na predstojeću službu Božju za pokojne. Prema Evanđelju po Mateju 28, 18 Uskrsli daje svojim učenicima nalog da krste i da naviještaju evanđelje. Isus Krist za sebe kaže: „Dana mi je sva vlast, nebeska i zemaljska.“ On, prema tome, ima vlast i nad živima i nad mrtvima, a apostolatu je omogućio da sudjeluje u toj vlasti. Apostoli imaju dakle ovlast živima i mrtvima udjeljivati sakramente koji su neophodno potrebni za stjecanje spasenja. Spremni smo i voljni svojom molitvom podržavati takvo služenje današnjeg apostolata.