Pregled službi Božjih u srpnju 2023.

Služba Božja za pokojne

Prva nedjeljna služba Božja u srpnju posvećena je pokojnima. Bog, Sin, je u Isusu Kristu postao čovjekom i utemeljio sakramente koji su čovjeku neophodno potrebni za spasenje. Svojim molitvama i svojim javnim ispovijedanjem i svjedočenjem vjere u Isusa Krista možemo pomoći našim pokojnima.

Mjesta Svetoga

Službe Božje druge i treće nedjelje čine tematski niz koji smo nazvali „mjesta Svetoga“. Iskustvo i doživljaj Boga, koji je svet i uzvišen, povezuju se u Starom ali i u Novom zavjetu s određenim mjestima:

Druge nedjelje je predmet propovijedi doživljaj Boga koji je imao praotac vjere Jakov. Nakon što je sanjao o ljestvama do neba, prepoznao je mjesto na kojem je spavao kao sveto mjesto. Doživljaj Božje blizine potaknuo je Jakova da posveti to mjesto, i da ga nazove Betelom, to jest „kućom Božjom“.

Propovijed treće nedjeljne službe Božje obrađuje proslavu Krista kao središnju temu razmišljanja. Isus Krist se preobražava na jednom brdu, i pritom ga obasjava sjaj božanskog svjetla. Tim činom postaje jasno da on nije samo čovjek, nego i Bog. Objavio se je pred trojicom svojih apostola te pred Mojsijom i Ilijom, to jest dvijema iznimno važnim osobama Staroga zavjeta. Predstavnici Staroga saveza svjedoče kako će Isus, Mesija Izraela, žrtvovati svoj život.

Radosna vijest

Četvrta i peta nedjelja u srpnju imaju za temu naviještanje radosne vijesti. Evanđelje je „radosna vijest“. Ono naviješta blizinu kraljevstva Božjeg i čovjekovo spasenje u Isusu Kristu.

Na propovijedi četvrte nedjelje govori se o „glasonošama radosne vijesti“. Valja svakako istaknuti da je već u Starom zavjetu bilo najava naviještanja evanđelja. Glasonoše radosti su i apostoli koji Židovima i poganima naviještaju evanđelje i jasno naučavaju da svi ljudi mogu imati zajedništvo s Bogom.

Propovijed pete nedjelje ukazuje između ostalog na one koji pripadaju Kristu i svoja iskustva radosno prenose drugima. Ujedno se jasno ističe da je Bog milostiv prema raskajanom grešniku i da se raduje svakom obraćeniku.