Služba Božja za pokojne: Živi i mrtvi pouzdaju se u Boga

Gospodin je dobar onima koji se u njeg᾿ uzdaju, on je okrilje (zaštita) u dan nevolje, poznaje one koji se njemu utječu.

Nahum 1,7

Moć zla nanosi razne patnje mnogim ljudima. Njezina se moć očituje na raznovrsne načine tako da čovjek ponekad stječe dojam da ga ništa ne može zaustaviti. Zbog njegove snage mnogi ljudi čak i sumnjaju u Božju dobrotu, pa čak i u samo postojanje Boga. Duh nas Sveti upućuje da je Krist pobijedio zlo i da njegovo djelovanje ima za cilj da i ljude oslobodi moći i vlasti zla.

Bog je dobar

Duh Sveti nas poziva da se pouzdajemo u Boga, jer on je dobar, a dobar je zato jer je savršen. Dobro je i savršeno sve što se u njemu događa, sve što nam dolazi od njega i sve što je on stvorio (KNaC 4.1.8). Božja se dobrota pokazuje i u njegovom odnosu prema čovjeku. Da bi čovjek mogao ući u zajedništvo s Bogom, stvoren je na sliku Božju. Bog mu je povjerio na upravljanje sve stvorenje jer je i njega stvorio savršenim i po svojoj volji (Post 1,31).

U svojoj je dobroti Bog poslao svog Sina na zemlju da nadvlada zlo i čovjeku otvori put prema otkupljenju. Pomoć koju nam Bog nudi ne sastoji se u tome da nas uzme sa svijeta, već da nas očuva od Zloga (Iv 17,15). Uz njegovu pomoć možemo slijediti primjer Isusa Krista koji je pobijedio zlo i činio dobro.

Imati pouzdanja u Krista

Duh Sveti nas opominje da trebamo imati pouzdanja u Krista.

  • Vjerujemo u Kristovu riječ, premda ona ne oslikava uvijek stvarnost koja nas okružuje i koju primjećujemo i osjećamo!
  • Pouzdajmo se u njegovu ljubav – on nam želi samo dobro! Spasenje koje nam je pripremio nadilazi sve što možemo i zamisliti.
  • Tražimo utočište kod njega, posebno u trenucima nakon što podlegnemo kušnjama – i nastojmo mu se približiti u poniznosti; on će nam pokloniti svoju milost!
  • Oni koji se pouzdaju u Krista spremni su oprostiti i pomiriti se.
  • Imati pouzdanja u Krista znači također ići putem za koji je on rekao da vodi prema spasenju:  to jest, moramo se nanovo roditi iz vode i Duha te dostojno i redovito primati Svetu večeru koju udjeljuju njegovi apostoli.

Spasenje na onome svijetu

Nemamo nikakavu predodžbu o broju žrtava sile Zloga koje se nalaze na onome svijetu kao ni o njihovim tjelesnim ili moralnim patnjama koje su podnijele. Mnoge od njih su se okrenule ili čak udaljile od Boga.

Bog ih sve poznaje i želi njihovo kao i naše otkupljenje. Put koji moraju slijediti je isti kao i naš – svi moramo imati pouzdanja u Boga. Gore navedenih pet točaka vrijedi u jednakoj mjeri i za pokojne i za žive. Pokojnima koji pokazuju spremnost da na se taj se način pouzdaju u Boga otvara se pristup k miru i sigurnosti kakvi su pripremljeni za one koji umiru u Kristu. A kada Krist ponovno dođe, zajedno s njime će ući u njegovo kraljevstvo živi i mrtvi koji su mu ostali vjerni.

Misli Veleapostola


Kontekst: U vrijeme proroka Nahuma Judeja je bila pod vlašću Asiraca. Prorok najprije podsjeća da je Gospodin beskrajno moćniji od Asiraca, a zatim najavljuje pad Ninive, njihovog glavnog grada kao i kraj njihovog kraljevstva. Nahum poziva narod da se pouzdaje u Gospodina, jer da on brine o onima koji su mu vjerni.