Pregled službi Božjih u rujnu 2023.

Pojam „pravednost“ koji tematski povezuje propovijedi prve i druge nedjeljne službe Božje u rujnu poručuje nam da je Bog pravedan i da provodi pravednost u svom planu spasenja čovjeka. Na pitanje kako se grešan čovjek može opravdati pred Bogom naš Katekizam donosi sljedeći odgovor: „Opravdanje pred Bogom ne pada grešnom čovjeku samo po sebi u krilo. Bog je po Isusovoj žrtvi dao čovjeku na znanje da ga prihvaća kakav jest – ne proklinje ga, već mu želi podariti spasenje. Čovjek je pozvan ozbiljno se potruditi i prihvatiti Božju ponudu. Radi toga je Bog obdario čovjeka savješću, razumom i vjerom. Ako se čovjek svojom savješću, razumom i vjerom usmjeri prema Isusu Kristu, bit će opavdan po milosti i zasluzi Sina Božjega (Rim 4,25).“

Prva nedjeljna služba Božja u rujnu treba, između ostalog, ukazati vjernicima na činjenicu da su po Adamu na svijet došli grijeh i smrt, dok je po Isusu Kristu, novom Adamu, ljudima ponuđena mogućnost oslobađanja od grijeha kao i vječni život. Opravdanje čovjeka pred Bogom posljedica je njegove iskrene vjere u Isusa Krista – njegovog pouzdanja u Boga i poslušnosti Božjem zakonu.

Propovijed druge nedjeljne službe Božje u rujnu jasno govori da Kristova plaća o njegovom ponovnom dolasku nije nagrada čovjeku za njegova dobra djela, već je ona sadržana u milosti da čovjek može imati udjela u vječnom životu, dakle u trajnom zajedništvu s Bogom.

Treća i četvrta nedjelja posvećene su Isusovom Govoru na gori, koji neki prikazuju i kao zakon kraljevstva Božjeg. U toj poruci Isus govori kako čovjek treba živjeti svoju vjeru u svakodnevnom životu. Davanje milostinje ima svoju materijalnu i svoju duhovnu stranu – o tome nam govori treća nedjeljna sužba Božja.

Propovijed četvrte nedjeljne službe Božje u rujnu nas podsjeća kako je Isus Krist svoje učenike i učenice nazvao „sol zemlji“. Tko istinski nasljeđuje Isusa zauzima se riječima i djelima za širenje njegovog evanđelja.