Pregled službi Božjih u listopadu 2023.

Prve nedjelje u mjesecu listopadu slavimo spomen na „dan Božjeg stvaranja“ svijeta. Ispovijedanje vjere u Boga kao Stvoritelja neba i zemlje osnova je našeg odnosa prema Bogu i svijetu. Ljudi su njegova stvorenja koje je stvorio na svoju sliku i priliku. Svijet, tj. materija, u svim svojim pojavnim oblicima je također Božje djelo. Zbog toga kršćani ne odbacuju materijalni svijet, nego znaju da ga Bog održava i da svi imaju zadaću čuvati ga i očuvati.

Propovijedi na službama Božjim sljedeće tri nedjelje u listopadu pozivaju nas na razmišljanje o „praksi vjere“. Vjera ne nudi samo unutarnju sigurnost i pouzdanje u Boga; ona se izražava na različite načine, između ostalog i molitvom, utješnim i ohrabrujućim razgovorom s bližnjim kao i stalnim razmišljanjem o porukama Svetoga pisma.

U molitvi čovjek otkriva blizinu Božju i stječe sigurnost da ga Bog prati i da mu se obraća. Iskren i otvoren razgovor s Bogom može učvrstiti vjeru i produbiti spoznaju Božjeg bića i Božje naravi.

Vjera ohrabruje čovjeka da govori o evanđelju. Pravi kršćanin se ne izolira od drugih ljudi, već živi svoju vjeru u zajedništvu s drugima. U razgovoru s bližnjim mogu se spomenuti i središnji vidovi i sadržaji novoapostolske vjere.

Sveto pismo je osnova nauka Novoapostolske Crkve. Osim toga, na njemu počiva i naše uvjerenje da je Isus Mesija i Sin Božji. U njemu nalazimo svjedočanstvo da se Bog, koji je postao čovjekom, iz ljubavi žrtvovao za nas. Sveto nam pismo također nudi utjehu navještajem da Bog ne odbacuje grešnika, već da ga želi dovesti na put pravog života.

Pete se nedjelje u listopada pripremamo za slavljenje službe Božje za pokojne. Time se zatvara krug ovomjesečne poruke: Bog je stvorio čovjeka na svoju sliku i priliku i želi da čovjek živi u zajedništvu s njime. Božja se volja u jednakoj mjeri odnosi na žive i na mrtve, jer su svi Božja stvorenja koja trebaju steći vječno spasenje.