Pregled službi Božjih u studenome 2023.

Na službi Božjoj za pokojne koja se tradicionalno održava prve nedjelje u studenom apostolat nudi sakramente ljudima koji za svog života na zemlji nisu primili ni Sveto krštenje ni Sveto zapečaćenje. Ta dva sakramenta mijenjaju čovjekov odnos prema Boga u pozitivnom smjeru. Primanje Svete večere poklanja pokojnima zajedništvo s Isusom Kristom i dioništvo u njegovom tijelu i krvi.

U središtu službi Božjih druge, treće i četvrte nedjelje u studenom su eshatološke teme, dakle teme koje nas potiču na razmišljanje o vremenu koje prethodi Kristovom ponovnom dolasku.

Nada u Kristov ponovni dolazak smatra se temeljnim sadržajem kršćanske vjere. Ta vjera ima svoju sadržajnu osnovu u svjedočanstvu Novoga zavjeta u kojem je sačuvano Isusovo naviještanje kao i naviještanje prvih apostola. Kroz mnoga stoljeća ta je utješna i optimistička vjera unatoč svemu bila potiskivana u drugi plan, a njezino je mjesto često preuzimao čovjekov strah pred posljednjim sudom. Zahvaljujući apostolskoj službi današnjeg vremena pozitivna je nada u Kristov ponovni dolazak opet zauzela primjereno mjesto u naviještanju evanđelja.

Druge nedjelje u studenome propovijed će govoriti o tome kako nada u ponovni dolazak Isusa Krista nije samo jedan od sadržaja nauka Novoapostolske Crkve, već da se nada odnosi i na vjeru pojedinca. Onima koji su ponovnim rođenjem iz vode i Duha osjetili poziv da se pridruže Kistovoj zajednici treba danas upućivati riječi ohrabrenja da svojim govorom i svojim djelima dadu vjerodostojno svjedočanstvo o toj nadi.

Sastavni dio nauka o posljednjim stvarima je i sud. Mnogima je teško ili čak neprihvatljivo da je Bog koji ljubi čovjeka ujedno i njegov sudac. Međutim, i Stari i Novi zavjet svjedoče o tome da je Bog sudac koji stvara pravo i pravednost. Svatko je pozvan na odgovornost pred Bogom.

Posljednja je nedjelja crkvene godine posvećena temi uskrsnuća prvijenaca iz kruga mrtvih i živih. Uskrsnuće Isusa Krista osnova je nade u naše osobno uskrsnuće. Samo je preobraženom uskrsnom tijelu moguće doći u potpuno zajedništvo s Bogom.