Služba Božja za mlade: Isus Krist, naš sudac i spasitelj

… jer je odredio dan kada će pravedno suditi svemu svijetu preko čovjeka koga odredi za to, i svima pruži jamstvo uskrisivši ga od mrtvih.

Dj 17, 31

Biblijska riječ službe Božje za mlade ovoga mjeseca upućuje na to da Isus Krist poklanja spasenje onima koji čeznu da budu kod njega.

Bog je stvorio čovjeka na svoju sliku i priliku da bi živio u savršenom skladu s njime i s drugim ljudima. Čovjekovo odvajanje od Boga koje je sa sobom donijelo patnju i smrt posljedica je odluke i opredjeljenja prvih ljudi da zanemare, odnosno prekrše zapovijed Božju.

Isus Krist, naš Spasitelj

Božja ljubav prema čovjeku nije se promijenila kada su se prvi ljudi udaljili od njega. Njegov odgovor na njihovo udaljavanje je bio njegov dolazak k njima da im otvori put kojim se mogu vratiti k njemu. Pokazavši solidarnost s ljudima i spremnost da podnese iste uvjete života kao i oni – patnje i fizičku smrt – Isus Krist je posvjedočio i ljubav Božju prema grešniku. Bog želi ljudima podariti vječno spasenje (Iv 3,17).

Isus Krist, naš pravedni sudac

O svom ponovnom dolasku Isus Krist će suditi onima koji su nanovo rođeni iz vode i Duha. Onome tko pri prvom uskrsnuću ne primi milost, bit će suđeno na dan posljednjeg suda. Budući da je pravi čovjek i pravi Bog, njegova ga solidarnost s ljudima i njegovo uskrsnuće čine pravednim sucem (usp. Iv 5,27). On zna sve i potpuno nas razumije. Razlog naše želje da budemo spašeni ne krije se u strahu pred osudom ili kaznom. Kajemo se i odričemo se grijeha i zla, jer čeznemo da vječno budemo u savršenom i međusobnom skladu i u skladu s Bogom. U Bibliji stoji zapisano da će Krist svakoga suditi prema njegovim djelima (usp. 2 Kor 5,10; Otk 20,12). Za razliku od nepravde kakvu mnogi doživljavaju na ovom svijetu, njegovo suđenje neće biti samovoljno:

  • Određivat će ga iskrenost naše ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Pred Bogom vrijedi samo ono što smo učinili iz ljubavi.
  • Ako smo ponizni i ako se kajemo, neće nam suditi po našim greškama koje nam je već oprostio.

Mi čeznemo za spasenjem

Već danas služimo i kraljujemo zajedno s Kristom, tako da vladamo svojim bićem i svakodnevno radimo na tome da budemo što sličniji Kristu. Isus Krist je došao da nam služi (Mk 10,45). I mi želimo služiti Bogu i svom bližnjemu.

Želimo Boga staviti na prvo mjesto i drugima dati mogućnost da ga dožive. Konkretno je značenje toga da trebamo

  • pristupati drugima s ljubavlju – kod kuće, u školi i na poslu – i tako im omogućujemo da i oni sudjeluju u Kristovoj ljubavi. Svojem bližnjemu želimo otkupljenje po Kristu i radujemo se ako svi imaju ono što i mi sami imamo.
  • služimo Bogu darovima koje nam je on dao, tako, na primjer, da podučavamo djecu na nedjeljnom vjeronauku, pjevamo u zboru, ili služimo kao dušobrižnik ili dušobrižnica.
  • pokazati da znamo sačuvati vjeru i u teškim vremenima i imati pouzdanja u Boga.

Kontekst: Djela Apostolska 17, 24-31 navode govor kojeg je apostol Pavao održao pred filozofima na Areopagu u Ateni. On svjedoči o Bogu, Stvoritelju, koji je blizak svim ljudima i kojega svatko može prepoznati po njegovim djelima. Bog zapovijeda ljudima da se pokaju, jer ga nisu htjeli prepoznati i jer su postavili idole na njegovo mjesto. Na kraju svoga govora, Pavao govori o Isusu Kristu. Isus je sudac postavljen od Boga koji dijeli pravdu s potpunom pravdom.