Pregled službi Božjih u prosincu 2023.

U vrijeme došašća (lat. advent) na poseban se način spominjemo obećanja i tajni povezanih s Božjim utjelovljenjem u Isusu Kristu. Bog, Sin, ne dolazi na zemlju bez najava; spisi Starog i Novog zavjeta donose mnogo obavijesti o tome.

U središtu službe Božje prve nedjelje došašća stoji starozavjetno obećanje, koje se nalazi zapisano u Knjizi proroka Jeremije. Radi se o najavi da će Bog poslati Davidovog potomka koji će vladati po pravu i po pravednosti. Isus je Davidov potomak i po tome kraljevskog je dostojanstva. Po njemu će grešnom čovjeku postati moguće da steći pravednost.

Središnja poruka druge nedjelje došašća nam govori da je Isus svjetlo koje svijetli u tami. Bog postaje čovjekom i upućuje se u čovjekov svijet koji je udaljen od Boga. Ali Bog ne ostavlja čovjeka, svoju sliku i priliku, u takvom uvjerenju i u takvoj tuđini, već mu daje mogućnost da opet dođe u svjetlo, to jest u zajedništvo s njime.

Treće nedjelje došašća podsjećamo se da je Ivan Krstitelj jedan od najvažnijih preteča utjelovljenoga Boga. U našoj se tradiciji on često prikazuje u negativnom svjetlu. U Evanđelju po Ivanu, međutim, stoji jasno istaknuto da on svjedoči o Isusu kao Otkupitelju i da govori o Isusu kao Jaganjcu Božjem „koji uzima grijeh svijeta“ (Iv 1,29).

Ove godine četvrta nedjelja došašća pada na dan prije blagdana Božića. Ta služba Božja posvećena je temi spasenja koje donosi Isus. Isusov ulazak u Jeruzalem ima dakle i obilježje došašća, jer se Isus pojavljuje kao kralj Izraela kojem narod iskazuje poštovanje. Tom kralju nije doduše stalo do političkih promjena već do promjene odnosa između čovjeka i Boga. Isusovom se žrtvom i smrću čovjeku otvaraju vrata prema potpunom zajedništvu s Bogom.