Božić: Dijete u jaslama

Anđeo im reče: „Ne bojte se, jer vam, evo, donosim radosnu vijest o velikom veselju za sav narod: Danas vam se u Davidovu gradu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin.

Lk 2, 10.11

Zahvalni za sve što nam Bog danas daje, radosni iščekujemo buduće spasenje.

Pastiri su mislili da moraju umrijeti nakon što su vidjeli Božju vječnu slavu (usp. Izl 33, 20). Anđeo ih je, međutim, umirio. On je došao da im objavi rođenje obećanog Mesije, svemogućeg Gospodina, kojeg je Bog poslao da ih otkupi. Rekao im je također gdje mogu Spasitelja naći i po čemu ga mogu prepoznati. Pastiri su povjerovali njegovim riječima i odmah su se uputili prema Betlehemu.

Tamo su našli Novorođenče koje je ležalo u jaslama, pored kojih su stajali njegovi roditelji. Prizor potpuno drugačiji nego li kod svemoćnog kralja koji dolazi u svom sjaju! Pastirima je, međutim, mnogo važnija bila riječ anđela od onoga što su vidjeli. Vratili su se sretniji i puni pouzdanja svojim kućama: Bog je ispunio svoje obećanje! Spasitelj je tu, premda se njegova slava i njegova moć još nisu očitovale.

Dijete u jaslama – slabo i portebito pomoći

Zamislimo si da im je anđeo rekao da Novorođenče u jaslama predstavlja neki poseban znak. Jasle ukazuju na skromnost, na narav i djelovanje Spasitelja. Isus bi izgledao slabim, kao netko tko je ovisan o ljudima. Bio bi blizu siromašnima, poniznima i odbačenima.

Duh Sveti otkriva isusovu narav i djelovanje

Nama danas radosnu vijest otkupljenja naviješta Duh Sveti. On nam objavljuje narav i djelovanje Isusa Krista i pokazuje nam gdje možemo naći spasenje: u Crkvi Kristovoj, kod apostola.

Nastojmo prihvatiti njegovu poruku u vjeri! Nužno je potrebno vjerovati, jer još uvijek živimo u vremenu u kojem smo djeca Božja i „još se nije očitovalo što ćemo biti“:

  • Isus Krist je na kraju pobijedio zlo, ali učinci te pobjede nisu još jasni.
  • Kraljevstvo Božje je već u Isusu Kristu među nama. U svoj svojoj punini objavit će se, međutim, tek u budućnosti.
  • Već smo novo stvorenje u Kristu, ali što ćemo biti još se nije očitovalo.
  • Jedna, sveta i savršena Crkva Kristova već postoji, ali je još uvijek skrivena našim očima.

Poslušnost pruža pristup spasenju

Pastiri su mogli vidjeti Spasitelja, jer su slijedili anđelove upute. Poslušnost Bogu otvara nam put prema spasenju koje nam danas nudi. Bog nas poziva na službu Božju. Poziva nas da vršimo njegove riječi. Moli nas da ljubimo njega i svoga bližnjega. Budemo li to činili, možemo već ovdje i sada u punini uživati njegovu prisutnost, njegov mir i snagu njegove ljubavi.

Takvi vjerski doživljaji hrane našu nadu: puni radosti očekujemo ispunjenje obećanja, uvjereni da će se ona i ostvariti.

Misli Veleapostola