Pregled službi Božjih u siječnju 2024.

Naše geslo za 2024. godinu glasi: „Molitva djeluje!“ Molitva djeluje i uvijek pokreće nešto, jer je molitva razgovor s Bogom. Kroz molitvu nam postaje jasno da je Bog blizu svojim stvorenjima, da ih želi pratiti i skrbiti o njima. Trebamo odmah na počeku ove godine poticati jedan drugoga na molitvu. Potrebno je isto tako da se svi, a posebno oni koji mole redovito, iz navike i po običaju, pitaju da li mole na pravilan način, da li je njihova molitva zaista razgovor s Bogom ili im ona služi prije svega da se ispune neke njihove želje i očekivanja. Potrebno je, dakle, ispitati svoj stav prema molitvi i samu molitvu. U tom se pogledu možemo pouzdati u Duha Svetoga koji nas potiče da se Bogu klanjamo kako mu i priliči (KNaC 13.1).

Nedjeljna služba Božja uz početak nove godine nam jasno poručuje da određeni aspekti molitve utječu na naše shvaćanje Boga. Dok se klanjamo Bogu, prepoznajemo i priznajemo njegovo veličanstvo. Dok zahvaljujemo Bogu, otkrivamo koliko smo upućeni na njega. Uostalom, zajednička molitva učvršćuje zajednicu. Molitva izgovorena u Isusovo ime jasno pokazuje koliko je svaki čovjek upućen na Isusovu riječ i na njegovo djelo.

Sljedeće nedjeljne službe Božje upućuju nas na razmišljanje o tome kakav dojam ostavljaju na nas „iskustva Kristove blizine“. Vjerovati u Isusa Krista znači živjeti u uvjerenju da nas on uvijek i svuda prati.

Služba Božja druge nedjelje u siječnju nam ukazuje kako Isus služi ljudima na različite načine. Iz Kristovog služenja ljudima proizlazi da i oni služe njemu i bližnjemu. Isus je služio Bogu i ljudima iz ljubavi, pa tako trebamo činiti i mi sami.

Propovijed treće nedjelje nam poručuje da nas Bog poznaje te da zna sve što nam je potrebno. Poznate su mu naše mogućnosti i naši motivi. Svako djelovanje iz ljubavi bit će blagoslovljeno.

Na službi Božjoj četvrte nedjelje treba jasno naglasiti da i danas još uvijek vrijedi Isusovo obećanje: „Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta“. Isus Krist prati svoje apostole i svoju Crkvu sve do danas. On ih jača, čuva i štiti. Svaki Kristov vjernik koji je po svom krštenju ugrađen u Kristovo Tijelo ima pravo vjerovati da se to Kristovo obećanje odnosi i na njega. Nitko neće biti ostavljen sam tko pripada Isusu Kristu.