Veliki petak: Isus na križu

A kad stotnik koji stajaše njemu nasuprot vidje da tako izdahnu, reče: „Zaista, ovaj čovjek bijaše Sin Božji!“

Marko 15,39

Stotnik o kojem se govori u izvješćima po Marku, Mateju i Luki o Isusovoj muci je vjerojatno imao tek neznatne spoznaje o židovskoj religiji. Ali kroz promatranje Isusovog ponašanja za posljednjih sati njegovog života došao je do zaključka da je Isus doista bio Sin Božji.

Isus je bio miran

Kao prvo, stotnik je mogao ustanoviti da je Isus ostao priseban. Isus, koji je znao, da je sve u ruci Božjoj (usp. Iv 19,11), nije pokazivao nikakvu agresivnost prema onima koji su ga mučili. Strahopoštovanje nas čuva da za svoju nesreću ne smatramo druge odgovornima te nam omogućava da u teškim situacijama sačuvamo mir.

Isus je molio

Stotnik je čuo da je Isus molio premda su ga tukli dok su ga pribijali na križ. Kao što su prvi kršćani ostali postojani u molitvi, i mi osjećamo potrebu redovito se okupljati kako bismo se klanjali Bogu, iznosili mu svoju hvalu prošnju i molili za druge.

Isus je ostao povezan s Bogom

Stotnik je mogao ustanoviti koliko snažno je Isus bio povezan s Bogom, kojeg je nazivao „Ocem“. Čak ni u najtežim časovima svog života nije prestajao ljubiti Boga. Kada je preuzeo na sebe sve grijehe svih ljudi, Isus je osjetio svu dubinu grešnikove udaljenosti od Boga. Isusov očajnički krik: „Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?“ (Mk 15,34) izražava njegovu bol što je odvojen od Boga. Nevolje i patnje ne bi smjele nauditi ljubavi djece Božje prema njihovom Ocu.

Isus pokazuje sigurnost

Sve do svog kraja Isus je bio uvjeren u svoju budućnost. Obećanje zločincu na kiržu pokazuje da je Isus točno znao kamo je išao: u raj. On je na smrt osuđena čovjeka odveo među otkupljene (Lk 23, 39-43). Svojim zazivom: „Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj“ (Lk 23,46a) Isus je izrazio svoje neograničeno pouzdanje u Boga kao i svoju želju da živi u zajedništvu s Bogom.

I mi zahvaljujući svojoj vjeri imamo sigurnost gdje naš put na koncu završava: u vječnom zajedništvu s Bogom.

Isus je pokazivao ljubav prema bližnjemu

Stotnik je uostalom vidio i Isusovu djelotvornu ljubav prema bližnjemu. Bez obzira na svoju patnju Isus se zauzeo za duhovnu nevolju zločinca. Molio je za svoje mučitelje, pa tako i za stotnika. Takva ljubav prema bližnjemu, pa i u ekstremnim situacijama, kakvu nam je pokazao Isus, trebala bi nam biti uzorom.

Misli Veleapostola