Uskrs: Kristovo uskrsnuće – vlast Božja nad smrću

Ali sad, Krist je uskrsnuo od mrtvih. On je prvenac umrlih. Budući da je po čovjeku došla smrt, po Čovjeku dolazi i uskrsnuće mrtvih.

1. Kor 15, 20.21

Poruka uskršnje nedeljne propovjedi je: Kristovo uskrsnuće je jamstvo našeg uskrsnuća!

U zajednici u Korintu bilo je nastojanja dovesti u pitanje vjeru u uskrsnuće (1 Kor 15,12-19). Nijekanje nekolicine članova zajednice kulminiralo je u izjavi: „Nema uskrsnuća mrtvih“. Ako osporavatelji imaju pravo, tako Pavao, onda nije ni Krist uskrsnuo. To bi, međutim, značilo da je vjera besmislena, jer nema snage spasenja. Takvom dovođenju u pitanje uskrsnuća Pavao nije mogao ne proturiječiti, budući da je njime napadnuta bît i središnja poruka kršćanske vjere.

Isus je „prvi“ od umrlih kojeg je Bog uskrisio

Riječima koje smo uvodno pročitali (1 Kor 15,20.21) apostol je snažno i odlučno posvjedočio uskrsnuće Isusa Krista. Time je spriječio sve negativne posljedice od gore spomenutih (1 Kor 15,12-19) i probudio svijest da vjera ima smisla i da budi u vjerniku nadu. Isus Krist je „prvenac“, dakle prvi od umrlih kojeg je Bog uskrisio. Njegovo uskrsnuće sadrži obećanje da će uskrsnuti i svi drugi mrtvi – barem oni koji pripadaju Kristu (1 Kor 15,18.23).

Uspoređivanje Adama i Isusa Krista

Uspoređivanjem uloga koju su imali Adam i Isus Krist (1 Kor 15,21), Pavao pojašnjava nadu kršćana: Kao što je po jednom čovjeku, Adamu, koji je u svijet donio grijeh i smrt, uslijedila podložnost smrti svih ljudi, tako Kristovo uskrsnuće donosi sa sobom uskrsnuće svih, jer je Bog po svom djelovanju kroz Isusa slomio vlast smrti (usp. 1 Kor 15,54 sl).

Što Isusovo uskrsnuće znači za mene?

U Isusovom uskrsnuću Bog pokazuje kako je vječni život moguć. Isusovo uskrsnuće nije reanimacija mrtvaca, već preobrazba u neraspadljivo tijelo, uskrslo tijelo. Kod Isusovog uskrsnuća radi se o prijelazu u neprolazan, vječni život, koji više ne poznaje smrt (Rim 6,9; Otk 1,17.18). U tu su se stvarnost ljudi tada mogli uvjeriti (Dj 1,2.3).

Po uskrsnuću Isusa Krista imamo opravdanu nadu u vlastito uskrsnuće i vječni život! Nismo prepušteni sami sebi, nego nas je Bog prigrlio. Vječni život koji si čovjek ne može sam dati obećan mu je od Boga, ukoliko prihvaća i slijedi Krista.
Uskrsnuću se ne smijemo nadati sâmi mi, nego i svi ljudi. Kakva utjeha – jer kako bi se čovjek mogao radovati životu kada za mrtve, za žrtve ljudskog nasilja ili prirode, za one koje ljubi ne bi bilo nade?

Svjedočimo o uskrsnuću tako da živimo ispunjeni nadom u uskrsnuće! Pokažimo da imamo vjeru koja ima smisla i koja budi nadu. Služimo ljudima svojim dobrim djelima! Po našoj vjeri i načinu životu mogu drugi ljudi osjetiti da je Bog kojem pripadamo Bog života, mira i ljubavi, a ne Bog smrti.