Impressum

Vlasnik web stranice

Novoapostolska Crkva u Republici Hrvatskoj
Starotrnjanska 28
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel.: +385 1 60 500 40
Fax.: +385 1 60 500 40
E-Mail: novoapostolskacrkva-rh@zg.ht.hr

Nakladnik odgovoran za sadržaj

Okružni Apostol Michael Ehrich

Urednik

Christa Šoša

Zaštita privatnosti

E-Mail: info@nacrkva.hr

Copyright i ograničenje odgovornosti

Sve informacije objavljene na ovoj web stranici namijenjene su osobnoj upotrebi. Nakladnik ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost, potpunost i aktualnost ponuđenog sadržaja te zadržava pravo izmjene ili prekida ponude u bilo kojem trenutku. Podaci su podložni promjenama i nisu obvezujući.

Nije dopuštena bilo kakva komercijalna uporaba, distribucija ili daljnje objavljivanje, osim u okviru prava na citiranje ili nakon pisanog dopuštenja.

Nije dopuštena upotreba kontaktnih podataka objavljenih u ovom impresumu ili usporedivih podataka kao što su poštanske adrese, brojevi telefona i faksa te e-mail adrese od strane trećih za slanje informacija koje nisu izričito tražene.

Sadržaj ove web stranice sadrži citate i dijelove iz dokumenata Novoapostolske Crkve International (NAC), Novoapostolske Crkve Južna Njemačka (NAK Süddeutschland) te iz Katekizma Novoapostolske Crkve (KNC).

Vanjske poveznice

Ova web stranica sadrži linkove (vanjske poveznice) k web stranicama trećih strana. Te web stranice podliježu odgovornosti odgovarajućih operatera. Kada su vanjske poveznice prvi put povezane, pružatelj je provjerio krši li sadržaj treće strane zakon. U tom trenutku nije bilo zakonskih povreda. Poslužitelj nema utjecaja na trenutni i budući dizajn ili sadržaj povezanih stranica. Postavljanje vanjskih poveznica ne znači da poslužitelj preuzima sadržaj iza reference ili poveznice kao svoj. Konstantno praćenje vanjskih poveznica nije razumno za poslužitelja bez konkretnih dokaza o kršenju zakona. Međutim, ako postanemo svjesni kršenja zakona, takve veze će biti odmah uklonjene.

Društveni mediji

Ova web stranica sadrži linkove (vanjske poveznice) na različite društvene medije (sučelja društvenih mreža). To možete vidjeti u svakom slučaju (linkovi su prikazani putem odgovarajućih simbola). Kada posjetite našu web stranicu ili kliknete na odgovarajući društveni medij, operateri dotičnog društvenog medija mogu registrirati da se nalazite na našim web stranicama i mogu koristiti te informacije u svoje svrhe.

Obrada vaših osobnih podataka putem društvenih medija odgovornost je njihovih operatera i odvija se u skladu s njihovim propisima o zaštiti podataka. Od njih ne dobivamo nikakve informacije o vama. Također imajte na umu da su pružatelji društvenih medija američke tvrtke. Trenutno ne možemo jamčiti sigurnost podataka u skladu s europskim zakonima o zaštiti podataka (GDPR). Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s korištenjem ovih društvenih medija, možete se izravno obratiti tim tvrtkama.

Sva prava pridržana. Sve izjave bez jamstva. (veljača 2023)