Organizacija

Strukturu Novoapostolske Crkve International sačinjava više mjesnih Crkava, koje predvode okružni apostoli. Glavni predvoditelj i vrhovni duhovni autoritet Crkve je Veleapostol. Službu Veleapostola obnaša od blagdana Duhova 2013. godine Jean-Luc Schneider. Položaj Veleapostola možemo usporediti s položajem koji je među prvim apostolima zauzimao apostol Petar.

Najbliži suradnici Veleapostola su okružni apostoli, a njima pomažu apostoli. Okružni apostoli su ujedno i predsjednici pojedinih mjesnih Crkava. Za mjesnu Crkvu Južna Njemačka, koja se organizacijski brine i o Hrvatskoj, nadležan je okružni apostol Michael Ehrich. U obavljanju regionalnih zadaća apostolima pomažu svećenici (biskupi, okružni predstojnici i predstojnici zajednica).

Veleapostol Schneider i okružni apostol Ehrich
Veleapostol Jean-Luc Schneider i okružni apostol Michael Ehrich, 2021.

Gotovo 9 milijuna novoapostolskih kršćana koji žive na svih pet kontinenata okupljeni su u oko 65.000 zajednica, a pripadaju svim socijalnim slojevima, podrijetlima i generacijama.


Jedinstvo u službi

Veleapostol i okružni apostoli redovito se sastaju kako bi raspravljali o crkvenim pitanjima od međunarodne važnosti. Svake tri godine održava se međunarodna skupština svih apostola.

Apostoli i biskupi mjesne crkve Južna Njemačka sastaju se nekoliko puta godišnje pod predsjedanjem okružnog apostola.


Zajedništvo u središtu

Središte crkvenog života su pojedine zajednice. Apostoli povjeravaju vodstvo zajednice predstojnicima zajednica i njihovim zamjenicima. Predstojnicima zajednice pomažu ostali svećenici i đakoni.

Zajednica je jedinica članova jednog geografski određenog područja; na čelu je predstojnik zajednice na volonterskoj osnovi. Nekoliko zajednica čini crkveni okrug, na čijem je čelu predstojnik okruga – također na dobrovoljnoj osnovi.


Organizacija u Hrvatskoj

Dušobrižnička i organizacijska skrb za sve zajednice u Hrvatskoj u rukama je okružnog apostola Michaela Ehricha pod oblašću mjesne crkve Južna Njemačka. Osim nje, okružni apostol Michael Ehrich odgovoran je i za druge crkvene okruge u oko 30 zemalja.

Zajednice u Hrvatskoj čine okrug koji je od 2017. povjeren predstojniku okruga, okružnom starješini Stojanu Manevskom, kojega u toj zadaći podržavaju predstojnici zajednica, svećenici i đakoni.