Sakramenti

Sakramenti su sveti činovi koji se vrše nad ljudima. Oni čine temelj milostivog obraćanja Boga ljudima. Novoapostolska Crkva poznaje tri sakramenta: sveto krštenje vodom, svetu večeru te sveto zapečaćenje. Sakramente može primiti svatko, bez obzira na dob, podrijetlo ili spol.

Sakrament Svetog krštenja vodom je prvo i osnovno priopćenje milosti trojedinoga Boga čovjeku. Preduvjet za primanje ovog sakramenta je vjera.

Po tom se sakramentu ispire nasljedni grijeh i osoba se prima u zajedništvo onih koji vjeruju u Isusa Krista i priznaju ga kao svog Gospodina.

I djeca mogu primiti sakrament Svetog krštenja. Kad se krste djeca, svoju vjeru u Evanđelje priznaju roditelji.

Novoapostolska Crkva prihvaća krštenje primljeno u drugim kršćanskim zajednicama, ukoliko je obavljeno “obredno”, to jest u ime trojedinoga Boga i s vodom.

Sveta večera je slavlje radosti, zajedništva i spomena. Ona nas podsjeća na žrtvu i smrt Sina Božjega koji se unatoč svojoj nedužnosti dao razapeti za grijehe čovječanstva.

„Tijelo i krv“ Isusa daju se danas kao kruh i vino u obliku hostije. Posvetom (konsekracijom) suština tijela i krvi Kristove pridodaje se (konsupstancijacija) suštini kruha i vina. Time tijelo i krv Kristova nisu simbolični, nego istinski prisutni.

Blagujućih ih u vjeri, čovjek u sebe prima Isusovu narav i dobiva snagu da bi nadvladao sve što bi moglo priječiti vječnom spasenju njegove duše.

Sakramentom Svetog zapečaćenja vjernik prima dar Duha Svetoga (usp. Efežanima 1,13). Čovjek trajno ostaje ispunjen Duhom Svetim.

Udjeljivanjem ovog sakramenta djeci i odraslim vjernicima opunomoćeni su, kao i u Pracrkvi, apostoli, koji to čine po nalogu Isusa Krista simboličnim polaganjem ruku na vjernika te molitvom i blagoslovom.

Sakramenti Svetog krštenja vodom i Svetog zapečaćenja čine zajedno ponovno rođenje iz vode i Duha. Nanovorođena osoba postaje kroz sakramente ud u Kristovom tijelu i baštinik vječne slave.